رهن و اجاره دفترکار و انواع واحد اداری در بروجرد

در حال دریافت ...
اجاره واحد تجاری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش
طبقه کامل برای آرایشگاه زنانه و کارگاه خیاطی
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش
اجاره ی یک واحد ملک در خیابان تختی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
فوری
واحد اداری ۵۲ متری خیابان بهار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
پریروز
اجاره 70متری مدرس
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
واحد اداری ۸۰ متر بر خیابان نیمایوشیج
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش
مغازه کسب و کار
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
۱۳۰متر تجاری بر خیابان تختی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
اجاره واحد ۷۰ متری اداری چهارراه نخی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
اجاره 225 متری بر داور
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش
زیرزمین ۱۳۰ متری خیابان گلسرخی جهت باشگاه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش
160 متر بر خیابان بحر العلوم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
اجاره انباری در شهرک زیبا
ودیعه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
74 متری بر خیابان سید مصطفی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اجاره یافروش طبقه بالاپاساژسادات
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
اجاره یافروش طبقه بالاپاساژسادات
انبار ۱۴۰ متر بهار
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
اجاره صندلی آرایشگاه زنانه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
۹۰متر تجاری ابتدای بلوار شهرداری
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش
طبقه بالا ۱۳۰ متری حافظ شمالی
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
اتاق یک واحد آپارتمانی برای اجاره
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
74 متر تجاری بر اصلی سید مصطفی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
واحد اداری جهت ارایشگاه خیابان تختی ۱۷۰ متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
پاساژ شهر سبز
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
رهن‌و‌اجاره‌دفترکار‌۱۰۰متری‌خ‌کاشانی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش
در حال دریافت ...
بعدی