انواع خدمات املاک در گرمدره

اپارتمان فروشی در گرمدره جنوبی ۱۰۵متری
۲ ساعت پیش
پیش فروش واحد مدرن مسکونی
۷ ساعت پیش
پیش فروش واحد مدرن مسکونی
آپارتمان ۱۱۴ متر درحال ساخت معاوضه باماشین
آژانس املاک
آپارتمان ۸۳ متری پیش فروش گرمدره
آژانس املاک
۶۸ متر پیش فروش گرمدره
۲۰ ساعت پیش
۶۸ متر پیش فروش گرمدره
۱۱۶ متری سه خواب پیش فروش گرمدره
آژانس املاک
۱۱۶ متری سه خواب پیش فروش گرمدره
پیش فروش آپارتمان فوق مجلل واقع در گرمدره
۲۳ ساعت پیش
پیش فروش آپارتمان فوق مجلل واقع در گرمدره
پیش فروش آپارتمان فوق مجلل واقع در گرمدره
۲۳ ساعت پیش
پیش فروش آپارتمان در بلوار امیرآباد گرمدره
دیروز
آپارتمان ۱۱۲متری گرمدره شهرک الهیه
دیروز
آپارتمان ۱۱۲متری گرمدره شهرک الهیه
اپارتمان ۱۳۰ متری گرمدره
دیروز
اپارتمان ۱۳۰ متری گرمدره
پیش فروش اپارتمان درگرمدره
فوری
پیش فروش اپارتمان درگرمدره
آپارتمان ۸۴ متری تحویل دی ماه امسال
پریروز
آپارتمان ۸۴ متری تحویل دی ماه امسال
پیش فروش واحد ۸۰ متری
پریروز
پیش فروش واحد ۸۰ متری
پیش فروش 110 متری ، طبقه چهارم مجتمع پردیس
آژانس املاک
پیش فروش 110 متری ، طبقه چهارم مجتمع پردیس
۱۰۰متری گرمدره
۴ روز پیش
۱۰۰متری گرمدره
۱۱۵ و ۱۰۰ طبقه اول فول در امیراباد
۴ روز پیش
۱۱۵ و ۱۰۰ طبقه اول فول در امیراباد
شهید اردستانی منطقه ۲۲
۵ روز پیش
پیش فروش
۶ روز پیش
اپارتما در حال ساخت ۱۰۴ متر
۶ روز پیش
اپارتما در حال ساخت ۱۰۴ متر
پیش فروش اپارتمان
۶ روز پیش
۱۱۰ متر گرمدره شاهد و معراج خوش نقشه
۷ روز پیش
۱۱۰ متر گرمدره  شاهد و معراج خوش نقشه
پیش فروش آپارتمان ۷۵ متری
۷ روز پیش
پیش فروش آپارتمان 125 متری ، تحویل اردیبهشت
آژانس املاک
پیش فروش آپارتمان 125 متری ، تحویل اردیبهشت
بعدی