خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در گلستان

آپارتمان ۵۶متر فروشی
۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
آپارتمان ۵۶متر  فروشی
آپارتمان ۸۵متر گلستان
توافقی
۳ ساعت پیش
آپارتمان ۸۵متر گلستان
آپارتمان ۹۵ متری
۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
آپارتمان ۹۵ متری
آپارتمان ۶۰ متری در فلکه دوم گلستان
۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
آپارتمان ۶۰ متری در فلکه دوم گلستان
آپارتمان صالحیه نگارستان چهارم
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
آپارتمان صالحیه نگارستان چهارم
۹۰مترآپارتمان گلستان
۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
۱۲۰ متر امامزاده باقر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
آپارتمان ۹۰ متری درگلستان نسترن ها
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
آپارتمان ۹۰ متری درگلستان نسترن ها
نسترن فرد قولنامه ای وکالت محضری
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
نسترن فرد قولنامه ای وکالت محضری
60متر سلطان اباد
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
60متر سلطان اباد
آپارتمان ۷۵ متر تک واحدی در سبزدشت
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
آپارتمان ۷۵ متر تک واحدی در سبزدشت
آپارتمان 45متری در سبزدشت پایین
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
آپارتمان 45متری در سبزدشت پایین
آپارتمان نوساز گلستان ۹۴متر روبه نما میلان زوج
۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
آپارتمان نوساز گلستان ۹۴متر روبه نما میلان زوج
آپارتمان تک واحدی گلستان ۱۶۰متر میلان زوج
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
آپارتمان تک واحدی گلستان ۱۶۰متر میلان زوج
آپارتمان نوساز گلستان۱۰۵متر بهارستان ها
۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
آپارتمان نوساز گلستان۱۰۵متر بهارستان ها
خانه دوونیم طبقه سلطان آباد خیابان اصلی دونبش
توافقی
۸ ساعت پیش
خانه دوونیم طبقه سلطان آباد خیابان اصلی دونبش
آپارتمان نوساز فول گلستان۱۰۰متر نسترن زوج
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
آپارتمان نوساز فول گلستان۱۰۰متر نسترن زوج
آپارتمان تک واحدی گلستان ۱۴۳متر نسترن زوج‌
۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
آپارتمان تک واحدی گلستان ۱۴۳متر نسترن زوج‌
آپارتمان تک واحدی جنوبی گلستان۱۷۰متر بوستان ها‌
۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
آپارتمان تک واحدی جنوبی گلستان۱۷۰متر بوستان ها‌
آپارتمان نوساز گلستان ۱۰۵متر میلان زوج
۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
آپارتمان نوساز گلستان ۱۰۵متر میلان زوج
آپارتمان نوساز گلستان ۹۵متر نسترن زوج
۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
آپارتمان نوساز گلستان ۹۵متر نسترن زوج
آپارتمان فول امکانات گلستان۱۰۰متر میلان زوج
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
آپارتمان فول امکانات گلستان۱۰۰متر میلان زوج
آپارتمان نوساز گلستان ۱۱۷متر فلکه اول سند دار
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
آپارتمان نوساز گلستان ۱۱۷متر فلکه اول سند دار
آپارتمان تک واحدی گلستان ۱۵۵متر قنبرلو
توافقی
۸ ساعت پیش
آپارتمان تک واحدی گلستان ۱۵۵متر قنبرلو
بعدی