خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز | خرید و فروش گربه، خرگوش، پرنده | حیوانات مزرعه | دیوار گلستان

مرغ عشق
جهت معاوضه
دقایقی پیش
مرغ عشق
سگ
توافقی
نیم ساعت پیش
سگ
عروس هلندی آهویی 5ماهه
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جوجه شاه طوطی نر
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جوجه شاه طوطی نر
9راس توقلی نرویک میش ویک راس بزدورگ اصل بابزغاله
توافقی
۲ ساعت پیش
9راس توقلی نرویک میش ویک راس بزدورگ اصل بابزغاله
مرغ و خروس محلی
توافقی
۲ ساعت پیش
مرغ و خروس محلی
مرغ عشق ۴ ماهه
توافقی
۲ ساعت پیش
مرغ عشق   ۴ ماهه
۱۱ عدد مرغ عشق سالم
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
۱۱ عدد مرغ عشق سالم
جوجه لاری طوس
۹۵,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
جوجه لاری طوس
عروس هلندی آهویی نر سخنگو
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
عروس هلندی آهویی نر سخنگو
طوطی گرینچیک رام و دستی و سخنگو
۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
طوطی گرینچیک رام و دستی و سخنگو
اردک سالم تمیز
۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
اردک سالم تمیز
سگ خراسانی اصل
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
سگ خراسانی اصل
مرغ مینا دستی
توافقی
۵ ساعت پیش
مرغ مینا دستی
فنچ
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
مرغ عشق مولد
۶۲۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
مرغ عشق مولد
تخم مرغ محلی و دورگ لاری دونه ای تازه
توافقی
۷ ساعت پیش
تخم مرغ محلی و دورگ لاری دونه ای  تازه
سگ 6 ماهه
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
عروس هلندی
توافقی
۷ ساعت پیش
عروس هلندی
دوتا طوطی برزیلی مولد
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش
دوتا طوطی برزیلی مولد
یجفت حیوان پرشی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
یجفت حیوان پرشی
کفتر عطیقه
جهت معاوضه
۹ ساعت پیش
کفتر عطیقه
فروش گوسفند کشتاری نذری وپرواری
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
فروش گوسفند کشتاری نذری وپرواری
کبوتر دم چتری امریکایی اصیل
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش
کبوتر دم چتری امریکایی اصیل
بعدی