اتصال برقرار شد

انواع کبوتر

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
انواع کبوتر
در عمده فروشی
کمتر از ۵ آگهی

یک جف‌کاکلی‌نر و ماده دم تخم ویه نر کله برنجی

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در گلستان
یک جف‌کاکلی‌نر و ماده دم تخم ویه نر کله برنجی

پرنده

۱,۱۱۱ تومان
۸ ساعت پیش در گلستان
پرنده

انواع کبوتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در شیراز
انواع کبوتر

انواع کبوتر مسافتی

۱,۱۱۱ تومان
۱۸ ساعت پیش در اهواز
انواع کبوتر مسافتی

کفتر سرور

۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در گلستان
کفتر سرور

انواع کبوتر ترکیه اصیل ( وارداتی)

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تهران
انواع کبوتر ترکیه اصیل ( وارداتی)

کفترگمشده پشدار قرمز ماده مهر

دیروز در گلستان

کفتر قاره خرمایی

۴۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گلستان
کفتر قاره خرمایی

کبوتر دم چتری

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در گلستان
کبوتر  دم چتری

سه جفت کبوتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در گلستان
سه جفت کبوتر

کبوتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در گلستان
کبوتر

کبوتر پرشی

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در گلستان
کبوتر پرشی

کبوتر شهرستانی کفتر پلاکی

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در گلستان
کبوتر شهرستانی کفتر پلاکی

کبوتر

۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در گلستان
کبوتر

کبوتر دم سیاه

۱۵۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در گلستان
کبوتر دم سیاه

کبوتر

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در گلستان
کبوتر

فروش انواع دارو بیماری های کفتر و کبوتر

۱,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تهران

کفتر

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در گلستان
کفتر

کبوتر

۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در گلستان
کبوتر

یه جفت کفتر

۲۲۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در گلستان
یه جفت کفتر

سرخ نرمست

۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در گلستان
سرخ نرمست

کبوتر فروشی

۱۱۱,۱۱۱ تومان
۶ روز پیش در گلستان
کبوتر فروشی

کبوتر

۷۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در گلستان
کبوتر

کبوتر دوبال

۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در گلستان
کبوتر دوبال
بعدی

انواع کبوتر