رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در گلستان

آپارتمان ۱۴۰ مترنوسازشیک اجاره در گلستان صالحیه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
آپارتمان ۱۴۰ مترنوسازشیک اجاره در گلستان صالحیه
۷۵ متر اپارتمان شهرک سبزدشت
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
۱۰۰متر اجاره داده میشود کلا دو طبقه هست
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
۹۵ متر کف سرامیکmdf پارکینگ دارد
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
۱۴۵متر نوساز برای رهن تا ۱۰۰میلیون قابل تبدیل
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش
آپارتمان ۷۵متری شهرستان بهارستان.گلستان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
یک خانه مستقلاتی در حسن اباد
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
آپارتمان 85 مترهمکف
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
آپارتمان 85 مترهمکف
115متری فول امکانات گلستان شکوفه ها املاک فتحی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
115متری فول امکانات گلستان شکوفه ها املاک فتحی
۱۴۵متر رهن قابل تبدیل
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
۹۵متررهن
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
صالحیه . ۱۶ متری غلامی . قاعم پنج
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
صالحیه . ۱۶ متری غلامی . قاعم پنج
اجاره۱۱۰ متر صالحیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
اجاره۱۱۰ متر صالحیه
یک واحد ساختمان ۱۵۰ متر،ماشین رودرگدم اباد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
یک واحد ساختمان ۱۵۰ متر،ماشین رودرگدم اباد
واحد ۲۵متری در نصیرشهر
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش
آپارتمان درادران شهرک امام حسین
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
۱۰۵ متر خونه کلید نخورده رهن کامل
ودیعه: ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
خانببین خیابان امام 21 .
ودیعه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
خانببین خیابان امام 21 .
اجاره واحد ۱۰۰متری نوساز در گلستان
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
اجاره واحد ۱۰۰متری نوساز در گلستان
اپارتمان ۱۱۰متر صالحیه
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
سبزدشت گل‌های ۲ همکف کوچه پهن
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
سبزدشت گل‌های ۲ همکف کوچه پهن
آپارتمان 65 متری طبقه اول در صالحیه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
اپارتمان 40 متری صالحیه
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
115متری فول امکانات گلستان قابل تبدیل به اجاره
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
115متری فول امکانات گلستان قابل تبدیل به اجاره
قبلیبعدی