خرید و فروش انواع کلکسیون | کلکسیون سکه، تمبر، اسکناس | خرید و فروش اشیای عتیقه | دیوار گلپایگان

انگشتر شرف

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
انگشتر شرف

کاسه چینی روسی قدیمی

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
پریروز
کاسه چینی روسی قدیمی

سماورذغالی

۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
سماورذغالی

تعدادی عتیقه سکه خارجی تسبیح شاه مقصود و غیره

۹۹۹,۹۹۹ تومان
۴ روز پیش
تعدادی عتیقه سکه خارجی تسبیح شاه مقصود و غیره

فروش انواع زنگوله وچاقو زامن دار وانگشتر

۱۱۱,۱۱۱ تومان
۵ روز پیش
فروش انواع زنگوله وچاقو زامن دار وانگشتر

اشیا عتیقه قدیمی

۱۱۱,۱۱۱ تومان
۶ روز پیش
اشیا عتیقه  قدیمی

کفگیر وملاقه قدیمی

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
کفگیر وملاقه قدیمی

درب چوبی قدیمی

۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش
درب چوبی قدیمی

اسکناس وسکه

۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
اسکناس وسکه

پنکه قدیمی

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
پنکه قدیمی

انگشتر

۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش
انگشتر

دوعدد پیشخوان سه طبقه

۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
دوعدد پیشخوان سه طبقه

قدیمی و کار کرده

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
قدیمی و کار کرده

کلکسیونی زیپو

۲۵۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کلکسیونی زیپو

قندان

۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
هفتهٔ پیش
قندان

قوری قدیمی گل انگوری

۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
قوری قدیمی گل انگوری

فروش طبل

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
فروش طبل

افتابه مسی قاجاری

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
افتابه مسی قاجاری

۱۰۰ عدد سکه خارجی بدون تکرار

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
۱۰۰ عدد سکه خارجی بدون تکرار

نو نو مال15 سال پیش کلاه 

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
نو نو مال15 سال پیش کلاه 

یکسری ظروف قدیمی

۱۱,۱۱۱ تومان
۳ هفته پیش
یکسری ظروف قدیمی

قرآن قدیمی مینیاتوری

۱۱,۱۱۱ تومان
۳ هفته پیش
قرآن قدیمی مینیاتوری

مجسمه یامفرغ گهنه

۹,۸۷۶,۵۴۳ تومان
۳ هفته پیش
مجسمه یامفرغ گهنه

فروش قلیون

۱۲۳,۴۵۶ تومان
۳ هفته پیش
فروش قلیون
بعدی