خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار همدان

فروش‌چندتا‌طوقی‌کاکولی
۲۲۵,۵۵۵ تومان
نیم ساعت پیش
طوطی برزیلی مولد وایت فیس
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
طوطی برزیلی مولد وایت فیس
چهار تا کویی نامور
۲۶۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش
چهار تا کویی نامور
قناری با قفس ۸ خوان
توافقی
نیم ساعت پیش
کبوتر نرومایه شکلاتی
توافقی
۱ ساعت پیش
کبوتر نرومایه شکلاتی
سه جفت طوطی عروس با جوجه
توافقی
۱ ساعت پیش
سه جفت طوطی عروس با جوجه
جوجه کفتر
۴۵,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جوجه کفتر
کفتر طوقی زد
۷۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کفتر طوقی زد
کبوتر
توافقی
۱ ساعت پیش
کبوتر
فروش دو عدد سهره سبز نر و ماده
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
فروش دو عدد سهره سبز  نر و ماده
طوقی
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
طوقی
جفت‌ مولد برزیلی کارداده تظمینی
توافقی
۱ ساعت پیش
جفت‌ مولد برزیلی کارداده تظمینی
کبوتر
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
کبوتر
یک عدد جوجه طرقه نر دون خور
۷۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
یک عدد جوجه طرقه نر دون خور
مرغ عشق آلبینو
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
مرغ عشق آلبینو
فروش دو عدد گلبسر نر مست
۳۴۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
فروش دو عدد گلبسر نر مست
صحرایی
۳۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
صحرایی
جوجه سهره کال پرسروصدا
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جوجه سهره کال پرسروصدا
نوک قنار
توافقی
۲ ساعت پیش
نوک قنار
کفتر دمسیاه
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
کفتر دمسیاه
سرکه ای نامور
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
سرکه ای نامور
پلاکی
۳۱۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
پلاکی
عروس هلندی لوتینو نرمولدوبالغ
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
عروس هلندی لوتینو نرمولدوبالغ
جوجه دمسیاه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
جوجه دمسیاه
بعدی