خرید و فروش پرنده | کبوتر | طرقه | مرغ عشق | قناری | خرید و فروش پرنده کبوتر مرغ عشق | دیوار همدان

در حال دریافت ...
کفترسرور
۳۵,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جوجه دومسیاه و سرکه ای
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
جوجه دومسیاه و سرکه ای
مرغ عشق رنگ چشم شرابی
۲۹۵,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش
مرغ عشق  رنگ  چشم شرابی
مرغ عشق
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۲ ساعت پیش
کبوتر باب جوجه کشی
جهت معاوضه
۲ ساعت پیش
کبوتر باب جوجه کشی
کبوتر
۸۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
کبوتر
دمسیاه نر جنس
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش
دمسیاه نر جنس
قناری
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش
قناری
طوطی برزیلی نررنگ
جهت معاوضه
۴ ساعت پیش
طوطی برزیلی نررنگ
توقی
توافقی
۴ ساعت پیش
توقی
12عدد نامور پراندنی
۳۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
12عدد نامور پراندنی
قناری نر و ماده
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
قناری نر و ماده
عروس هلندی با فقس
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
عروس هلندی با فقس
سهره
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
سهره
جوجه
۳۵,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
جوجه
مایدم
۶۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
مایدم
کفتر تیپ داروسرونوک دار
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
کفتر تیپ داروسرونوک دار
عروس هلندی گلباقالی نر
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش
عروس هلندی گلباقالی نر
جوجه مرغ عشق۵۰روزه دون خور رام
توافقی
۶ ساعت پیش
جوجه مرغ عشق۵۰روزه دون خور رام
۲۰عدد کبوتر کوهی خال دار
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
۲۰عدد کبوتر کوهی خال دار
۵۱عدد کبوتر یجفت دمسیاه یجفت مایه دم
توافقی
۶ ساعت پیش
۵۱عدد کبوتر یجفت دمسیاه یجفت مایه دم
طوطی برزیلی
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
طوطی برزیلی
طوقی
۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
طوقی
کبوتر ناب ۱۵ عدد
۵۰,۰۰۰ تومان
۶ ساعت پیش
کبوتر ناب ۱۵ عدد
بعدی