خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در باغ فدک اصفهان

آپارتمان روبه آفتاب نزدیک سیتی سنتر
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
یک ربع پیش در باغ فدک
آپارتمان روبه آفتاب نزدیک سیتی سنتر
آپارتمان شهرک کوثر
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در باغ فدک
آپارتمان شهرک کوثر
آپارتمان 118 متری دو خوابه واقع در خیابان گلستان
۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ فدک
آپارتمان 118 متری دو خوابه واقع در خیابان گلستان
آپارتمان 184 متری سه خوابه واقع در خیابان گلستان
۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ فدک
آپارتمان 184 متری سه خوابه واقع در خیابان گلستان
آپارتمان 92 متری دو خوابه واقع در خیابان گلستان
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ فدک
آپارتمان 92 متری دو خوابه واقع در خیابان گلستان
آپارتمان۸۵ متری/شیک/جنوبی
۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ فدک
آپارتمان۸۵ متری/شیک/جنوبی
آپارتمان 77متری دوخوابه
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ فدک
آپارتمان 77متری دوخوابه
تک واحدی در هسا
۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ فدک
تک واحدی در هسا
آپارتمان ۹۰ متری دو خوابه
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در باغ فدک
آپارتمان ۹۰ متری دو خوابه
آپارتمان دو حواله صفر ۹۶ متر شمالی
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در باغ فدک
آپارتمان دو حواله صفر ۹۶ متر شمالی
آپارتمان دوخوابه ۹۰متری
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در باغ فدک
اپارتمان۸۷متری/خیابان فردوس/جنوبی/ کم واحد
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ فدک
اپارتمان۸۷متری/خیابان فردوس/جنوبی/ کم واحد
آپارتمان حیاط شخصی
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در باغ فدک
آپارتمان حیاط شخصی
آپارتمان ۸۳متری/محدوده باغ فدک
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ فدک
آپارتمان ۸۵متر/خردمند/جنوبی
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ فدک
آپارتمان ۸۵متر/خردمند/جنوبی
117 متر طبقه دو
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ فدک
اپارتمان 45متری خیابان گلستان
توافقی
۳ روز پیش در باغ فدک
اپارتمان 45متری خیابان گلستان
آپارتمان ۸۷ متری،لوکیشن هسا
۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ فدک
آپارتمان ۸۷ متری،لوکیشن هسا
آپارتمان ۸۵ متری جنوبی
۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در باغ فدک
آپارتمان ۸۵ متری جنوبی
اپارتمان دو خواب و
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در باغ فدک
اپارتمان دو خواب  و
آپارتمان 92متردوخوابه
۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ فدک
آپارتمان 92متردوخوابه
آپارتمان 85 متری دو خوابه واقع در خیابان گلستان
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ فدک
آپارتمان 85 متری دو خوابه واقع در خیابان گلستان
آپارتمان شیک شمالی غربی ۸۵ متر دوخوابه با نور
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در باغ فدک
آپارتمان شیک شمالی غربی ۸۵ متر دوخوابه با نور
آپارتمان ۸۰متری۲خواب
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغ فدک
آپارتمان ۸۰متری۲خواب
بعدی