خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در قلعه نو اصفهان

آپارتمان،۹۴ متری
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در قلعه نو
آپارتمان،۹۴ متری
فروش آپارتمان ۷۵ متری دو خوابه
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶ ساعت پیش در قلعه نو
فروش آپارتمان ۷۵ متری دو خوابه
آپارتمان تک واحدی ۲ خواب حمام مستر شیک
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در قلعه نو
آپارتمان تک واحدی ۲ خواب حمام مستر شیک
واحد ۷۸ متری در شهر قهجاورستان
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در قلعه نو
واحد ۷۸ متری در شهر قهجاورستان
آپارتمان ۹۴ متری فروشی در شهر قهجاورستان
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در قلعه نو
آپارتمان ۹۴ متری فروشی در شهر قهجاورستان
مسکن مهر قهجاورستان
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قلعه نو
فروش آپارتمان ۹۴ متر شهرک بهار قهجاورستان
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قلعه نو
فروش آپارتمان تک واحدی ۱۱۰متر سندار شهرک بهار
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قلعه نو
آپارتمان ۶۵متری یک خواب
۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در قلعه نو
آپارتمان ۶۵متری یک خواب
خانه در قهجاورستان
توافقی
هفتهٔ پیش در قلعه نو
خانه در قهجاورستان
اپارتمان ۶۵ متری درقهجاورستان
۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در قلعه نو
اپارتمان  ۶۵ متری درقهجاورستان
آپارتمان هفشویه
توافقی
۲ هفته پیش در قلعه نو
آپارتمان هفشویه
آپارتمان ۵۵ متری فروشی در شهر قهجاورستان
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در قلعه نو
آپارتمان ۵۵ متری فروشی در شهر قهجاورستان
آپارتمان ۱۱۰ متر قهجاورستان
توافقی
۳ هفته پیش در قلعه نو
آپارتمان ۹۴متر دوخوابه
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قلعه نو
آپارتمان ۹۴متر دوخوابه
آپارتمان ۸۵متر فروشی سند دار در شهر قهجاورستان
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در قلعه نو
آپارتمان ۸۵متر فروشی سند دار در شهر قهجاورستان
آپارتمان ۹۵ متری دو خوابه
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قلعه نو
واحد ۹۰ متری در قهجاورستان
توافقی
۳ هفته پیش در قلعه نو
واحد ۹۰ متری در قهجاورستان
آپارتمان ۸۵متری دوخوابه در شهر قهجاورستان
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در قلعه نو
آپارتمان ۸۵متری دوخوابه در  شهر قهجاورستان
فروش آپارتمان ۸۵ متر شهرک بهار قهجاورستان
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در قلعه نو
قهجاورستان آپارتمان 110متری دو خوابه
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در قلعه نو
قهجاورستان آپارتمان 110متری دو خوابه
آپارتمان ۷۱ متری یک خوابه
توافقی
۴ هفته پیش در قلعه نو
آپارتمان ۷۱ متری یک خوابه
آپارتمان ۸۲متر مسکن مهر فروشی در شهر قهجاورستان
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در قلعه نو
آپارتمان ۸۲متر مسکن مهر فروشی در شهر قهجاورستان
آپارتمان شخصی ۱۰۰ متری فروشی در شهر قهجاورستان
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در قلعه نو
آپارتمان شخصی ۱۰۰ متری فروشی در شهر قهجاورستان
بعدی