خرید و فروش املاک اداری، تجاری در کشاورزی اصفهان

فروش ملک کشاورزی گچساران دشت بزرگ لیشتر
توافقی
دیروز در کشاورزی
فروش ۴۳ متر تجاری
توافقی
۳ روز پیش در کشاورزی
زمین کشاورزی هرند(گیشی)
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کشاورزی
آپارتمان اداری۵۴متری ،ویو
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کشاورزی
دفتر کار نقلی بر اتوبان و تابلوخور
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کشاورزی
دفتر کار نقلی بر اتوبان
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کشاورزی
مغازه 10 متری سه راه سیمین
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کشاورزی
زمین کشاورزی 14000متر
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کشاورزی
دامداری صنعتی با ویلاا ۱۴۵۰ متر مربع
توافقی
۲ هفته پیش در کشاورزی
دامداری صنعتی با ویلاا ۱۴۵۰ متر مربع
باغ ۱۸۴۰متر
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کشاورزی
باغ ۱۸۴۰متر
زمین کشاورزى ٤٠٠٠متربادوحبه اب شیرین ازچاه
۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کشاورزی
باغ میوه ثمر ده ۵۰۰۰ متری
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کشاورزی
باغ میوه ثمر ده ۵۰۰۰ متری
فروش ملک تجاری صنعتی سند 6 دانگ
توافقی
۴ هفته پیش در کشاورزی
فروش ملک تجاری صنعتی سند 6 دانگ
زمین کشاورزی لب جاده اصلی با امتیاز برق
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کشاورزی
بعدی