خرید و فروش املاک اداری، تجاری در خاتون‌آباد اصفهان

2000متر زمین سنددار مناسب برای سرمایه گذاری
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در خاتون‌آباد
2000متر زمین سنددار مناسب برای سرمایه گذاری
کارگاه فروشی
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در خاتون‌آباد
۱۰۰۰زمین کشاورزی
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در خاتون‌آباد
2000متر زمین سنددار مناسب برای سرمایه گذاری
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در خاتون‌آباد
2000متر زمین سنددار مناسب برای سرمایه گذاری
2000متر زمین سنددار مناسب برای سرمایه گذاری
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در خاتون‌آباد
2000متر زمین سنددار مناسب برای سرمایه گذاری
۴دیواری سند دار بدون تخریب دیوار
توافقی
هفتهٔ پیش در خاتون‌آباد
۴دیواری سند دار بدون تخریب دیوار
2000متر زمین سنددار مناسب برای سرمایه گذاری
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در خاتون‌آباد
2000متر زمین سنددار مناسب برای سرمایه گذاری
2000متر زمین سنددار مناسب برای سرمایه گذاری
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در خاتون‌آباد
2000متر زمین سنددار مناسب برای سرمایه گذاری
زمین کشاورزی مناسب برای باغ
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خاتون‌آباد
چهاردیواری /با۴۰دقیقه اب/روبرومعاینه فنی /
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خاتون‌آباد
زمین با کاربری کشاورزی با ابعاد (فروش )
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خاتون‌آباد
زمین با کاربری کشاورزی با ابعاد (فروش )
۵۰۰ متر چهاردیواری با مجوز
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در خاتون‌آباد
۵۰۰ متر چهاردیواری با مجوز
بعدی