خرید و فروش انواع واحد صنعتی و کشاورزی در مبارکه اصفهان

کارخانه مجوز قانونی استخراج رمز ارز فارم بیت کوین
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در مبارکه
گاوداری
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ ساعت پیش در مبارکه
زمین باغی ، جهت معاوضه
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در مبارکه
زمین باغی ، جهت معاوضه
زمین کشاورزی یا دامداری
توافقی
دیروز در مبارکه
۱۰۰۰ متر زمین صنعتی کشاورزی دارای سند تک برگ
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مبارکه
۱۰۰۰ متر زمین صنعتی کشاورزی دارای سند تک برگ
زمین کشاورزی مناسب باغ
توافقی
دیروز در مبارکه
زمین کشاورزی با مجوز دامداری
توافقی
دیروز در مبارکه
زمین کشاورزی دوهزار متری
توافقی
دیروز در مبارکه
زمین کشاورزی هزار وهفتصد متر
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مبارکه
زمین کشاورزی باغ مزرعه
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مبارکه
زمین بادرختهای چهارساله قابل تفکیک ۳ قطه
توافقی
پریروز در مبارکه
زمین بادرختهای چهارساله قابل تفکیک ۳ قطه
پیربکران ، درخت دوساله
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در مبارکه
پیربکران ، درخت دوساله
زمین کشاورزی۱۵۰۰متر
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مبارکه
باغ مبارکه با آب دائمی
توافقی
پریروز در مبارکه
باغ مبارکه با آب دائمی
زمین جهت باغ
توافقی
پریروز در مبارکه
زمین جهت باغ
باغ جوهرستان
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مبارکه
باغ جوهرستان
اجاره زمین کشاورزی جهت گلخانه
توافقی
پریروز در مبارکه
زمین کشاورزی 900 متری با چاه آب برقی
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مبارکه
ملک تجاری مسکونی فلکه مادر
توافقی
پریروز در مبارکه
زمین کشاورزی ۲۶۰۰متر
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مبارکه
زمین کشاورزی ۲۶۰۰متر
زمین کشاورزی ۸۰۰ متری
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مبارکه
زمین کشاورزی ۸۰۰ متری
باغ ویو زاینده رود
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مبارکه
باغ ویو زاینده رود
دامداری با پروانه
توافقی
۳ روز پیش در مبارکه
دامداری با پروانه
۴۰۰۰متر زمین کشاورزی آینده دار
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مبارکه
بعدی