خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در عاشق‌آباد اصفهان

زمین مناسب جهت سرمایه گذاری
۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در عاشق‌آباد
زمین مناسب جهت سرمایه گذاری
زمین فروشی خوش جا
توافقی
۱۸ ساعت پیش در عاشق‌آباد
زمین باغی
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در عاشق‌آباد
زمین باغی
چهار دیواری،۱۱۵۰۰۰۰متری
توافقی
پریروز در عاشق‌آباد
چهار دیواری،۱۱۵۰۰۰۰متری
خانه کلنگی۱۷۵متر
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در عاشق‌آباد
خانه کلنگی۱۷۵متر
فروش باغ هزارمتری عاشق آباد
توافقی
۳ روز پیش در عاشق‌آباد
زمین
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در عاشق‌آباد
زمین
چاه آب عاشق آباد
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در عاشق‌آباد
خیابان امام خمینی خ مینو
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در عاشق‌آباد
زمین مسکونی به متراژ 125 متر
توافقی
۶ روز پیش در عاشق‌آباد
زمین مسکونی به متراژ 125 متر
زمین مسکونی ، ۱۱۴ متر مربع
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در عاشق‌آباد
زمین مسکونی ، ۱۱۴ متر مربع
زمین تفکیک شده
۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در عاشق‌آباد
زمین تفکیک شده
خانه کلنگی ۴۴۴ متر عاشق آباد
۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عاشق‌آباد
خانه کلنگی ۴۴۴ متر عاشق آباد
زمین مسکونی
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عاشق‌آباد
زمین مسکونی
فروش ۵۰۵ متر زمین کشاورزی عاشق آباد
توافقی
هفتهٔ پیش در عاشق‌آباد
فروش ۵۰۵ متر زمین کشاورزی عاشق آباد
فروش زمین‌کشاورزی‌شاپور‌جدید ۱۰۰۰متر مناسب باغ
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عاشق‌آباد
فروش زمین‌کشاورزی‌شاپور‌جدید ۱۰۰۰متر مناسب  باغ
زمین کشاورزی مناسب باغ
۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عاشق‌آباد
زمین مسکونی داری پروانه سه طبقه
۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عاشق‌آباد
زمین مسکونی داری پروانه سه طبقه
زمین باغی
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عاشق‌آباد
خانه کلنگی قابل سکونت با همه امکانات
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عاشق‌آباد
خانه کلنگی قابل سکونت با همه امکانات
زمین کشاورزی بر جاده
توافقی
هفتهٔ پیش در عاشق‌آباد
زمین کشاورزی بر جاده
زمین مسکونی با پروانه سه طبقه
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عاشق‌آباد
زمین مسکونی با پروانه سه طبقه
زمین باغی بر جاده اصلی
توافقی
هفتهٔ پیش در عاشق‌آباد
۱۹۰متر زمین ساختمانی
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در عاشق‌آباد
بعدی