خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در خرم اصفهان

خانه کلنگی، ۹۱ متر پاکسازی ، نواب صفوی
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در خرم
منزل کلنگی ۹۳متر
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خرم
منزل کلنگی ۹۳متر
زمین برای ساخت سوله وکارگاه
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در خرم
خانه کلنگی درخ کاشانی شمالی قابل سکونت نیست
توافقی
۳ روز پیش در خرم
زمین کلنگی 2 طرف راه بر خیابان کاشانی دروازه تهران
۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خرم
زمین کلنگی 2 طرف راه بر خیابان کاشانی دروازه تهران
منزل کلنگی،۱۰۵متری، قابل سکونت
توافقی
۴ روز پیش در خرم
قطعه زمین بکر به مساحت 125 متر
۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در خرم
خانه ویلایی ۱۲۷ متری
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خرم
خانه ویلایی ۱۲۷ متری
زمین سند دار385متر
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در خرم
زمین کشاورزی
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در خرم
زمین کشاورزی
منزل کلنگی بازسازی شده میدان جمهوری
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در خرم
منزل کلنگی بازسازی شده میدان جمهوری
زمین مسکونی ۲۰۸ متر پل امام خمینی
۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در خرم
زمین پروانه دار خیابان کاشانی
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در خرم
زمین پروانه دار خیابان کاشانی
یک قطعه زمین۹۳ متری خیابان شهیدان شرقی گوچه شمشاد
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خرم
زمین ۲نبش
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خرم
خانه کلنگی خوش جا بر دروازه تهران
۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در خرم
خانه کلنگی خوش جا بر دروازه تهران
خانه کلنگی ۱۲۵۰ متر کاشانی شمالی کوچه پارس پ ۱
توافقی
۳ هفته پیش در خرم
زمین تجاری میدان جمهوری
توافقی
۳ هفته پیش در خرم
زمین تجاری میدان جمهوری
خانه کلنگی وفایی،خسروپرویز
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خرم
خانه کلنگی وفایی،خسروپرویز
کلنگی،۱۶۸متر،سندتکبرگ
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خرم
کلنگی،۱۶۸متر،سندتکبرگ
خانه گلنکی 164 مترصدرصدساخت70 مترآن تجاری
۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در خرم
زمین ۵۰۰متری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در خرم
بعدی