خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در شهرک الهیه اصفهان

زمین۱۹۲ متری دارای سند و پروانه ساختمانی
۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهرک الهیه
زمین ۲۰۰
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک الهیه
زمین ۲۰۰ متری در به حیاط
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک الهیه
زمین مسکونی شمالی
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک الهیه
زمین مسکونی شمالی
زمین مسکونی شهرک الهیه
توافقی
هفتهٔ پیش در شهرک الهیه
زمین 204 متری خ ارغوانیه
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک الهیه
زمین 204 متری خ ارغوانیه
زمین داری گذر ۱۴متری ومتراژ۱۷۰ دربه حیاط می باشد.
توافقی
۲ هفته پیش در شهرک الهیه
زمین در به ساخت شهرک مخابرات با امکان ۵طبقه ساخت
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک الهیه
ملک ۲۰۰متری مسکونی محله الهیه
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک الهیه
زمین جنوبی۲۱۰ متری
۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک الهیه
۵۵۰ متر زمین با سند ۶ دانگ محضری
توافقی
۲ هفته پیش در شهرک الهیه
فروش زمین ارغوانیه شهرک الهیه
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک الهیه
زمین با سند تک برگ
توافقی
۳ هفته پیش در شهرک الهیه
زمین با سند تک برگ
زمین ارغوانیه شهرک الهیه
توافقی
۳ هفته پیش در شهرک الهیه
زمین ارغوانیه شهرک الهیه
زمین ارغوانیه سندار۱۸۰متری
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک الهیه
زمین کلنگی
۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک الهیه
زمین کلنگی
زمین مسکونی برخیابان 14متری الهیه
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهرک الهیه
بعدی