خرید و فروش خانه کلنگی و زمین در صفه اصفهان

زمین برای ساخت باغ ویلا در مرق
توافقی
۲۱ ساعت پیش در صفه
یک امتیاز چشمه توتی
توافقی
آژانس املاک در صفه
زمین ۲۰۰متری جنوبی پشت ترمینال صفه
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در صفه
زمین ۲۰۰متری جنوبی پشت ترمینال صفه
زمین ۳۰۳ چشمه توتی
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در صفه
چشمه توتی
توافقی
۳ روز پیش در صفه
فروش زمین واقع در چشمه طوطی
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در صفه
زمین چشمه طوطی
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در صفه
باغ ۱۰۰۰ متری .
توافقی
۵ روز پیش در صفه
باغ ۱۰۰۰ متری .
معاوضه زمین و فروش آپارتمان چشمه توتی هزارجریب دوم
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صفه
فروش زمین امتیاز چشمه توتی دادگستری
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صفه
فروش زمین امتیاز چشمه توتی دادگستری
۳۴۰ مترخانه دو طبقه قابل سکونت سه را حکیم نظامی
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در صفه
زمین دونبش ۲۸۶ متری
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صفه
فروش امتیاز گل نرگس
توافقی
هفتهٔ پیش در صفه
۲۰۰ متر زمین دو کله . چشمه توتی
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صفه
۲۵۰ متر سند تک برگ کاربری مسکونی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صفه
۲۵۰ متر سند تک برگ کاربری مسکونی
۴ دیواری مرق لوکیشن دو کله
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صفه
چشمه طوطی دروازه شیراز
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در صفه
فروش نیم امتیاز چشمه توتی
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در صفه
فروش امتیاز چشمه توتی استانداری
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در صفه
چشمه طوطی بعد از ترمینال صفه ی پلاک زمین
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در صفه
فروش زمین 260 مترمربع چشمه توتی صفه
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در صفه
فروش زمین 260 مترمربع چشمه توتی صفه
نیم امتیاز چشمه توتی استانداری
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در صفه
بعدی