خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در بیست و چهار متری اصفهان

تجاری ۳۵متری ۲۴دوم
۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
مغازه ۳۰متری (۲۴دوم فجر۲)
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
مغازه 70متری
توافقی
۱۲ ساعت پیش در بیست و چهار متری
مغازه تجاری 26متر با زیر زمین . شهید رضاییان
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در بیست و چهار متری
مغازه تجاری 26متر با زیر زمین . شهید رضاییان
مغازه ۱۶متر در خیابان شهید رضاییان
توافقی
دیروز در بیست و چهار متری
مغازه تجاری فروشی ۱۸ متر
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بیست و چهار متری
40 متر زمین مغازه بر خیابان میثم
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در بیست و چهار متری
۲۴۰ متر زیرزمین در بیست و چهار متری دوم سنددار
۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
مغازه تجاری وزیر زمین ۲طبقه
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در بیست و چهار متری
مغازه تجاری وزیر زمین ۲طبقه
فروش مغازه ۴۰ متری
توافقی
۳ روز پیش در بیست و چهار متری
فروش مغازه ۴۰ متری
۶۶مترزمین تجاری برخیابان پروین خیابان حکمت...
۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
مغازه۳۶متری زرین کوب
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
۳۳مترمغازه امکانات کامل صفر پروین خیابان رضائیان
۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
۳۲مترمغازه امکانات فول پروین خیابان میثم...
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
منزل حیاط دار با پروانه ساخت تجاری130متر
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در بیست و چهار متری
منزل حیاط دار با پروانه ساخت تجاری130متر
۴۲متر مغازه خیابان زرین کوب
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
۴۲متر مغازه خیابان زرین کوب
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
۲۵متر مغازه خیابان زرین کوب
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
مغازه15متری انتها شیخ طوسی شرقی
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در بیست و چهار متری
فروش مغازه۱۹متری تجاری پروین ۲۴اول(میرزای شیرازی)
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
مغازه تجاری۱۳۰متر (۲۴اول)
۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
۱۲۹ متر
۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در بیست و چهار متری
۱۲۹ متر
مغازه تجاری ۱۸متر (۲۴اول)
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
مغازه نوساز ( بر خیابان میثم )
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بیست و چهار متری
بعدی