خرید و فروش مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در شهشهان اصفهان

مغازه در بازار مسجد جامع
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در شهشهان
مغازه در بازار مسجد جامع
زیرزمین گارگاهی مناسب جهت انجام هر کاری
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهشهان
زیرزمین گارگاهی مناسب جهت انجام هر کاری
فروش سر قفلی تجاری مغازه نقلی در چهارباغ پایین
توافقی
پریروز در شهشهان
مغازه نانوایی
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهشهان
مغازه چهار باغ پایین شهدا راسته کفش فروشها
توافقی
۳ روز پیش در شهشهان
مغازه 26 متری طلا فروشی در پاساژ عتیق
توافقی
۳ روز پیش در شهشهان
مغازه 26 متری طلا فروشی در پاساژ عتیق
۱۲ متر مربع
توافقی
۴ روز پیش در شهشهان
۱۲ متر مربع
۳۰۰متردردوطبقه بازسازی شده
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهشهان
فروش یک باب مغازه در سبزه میدان
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهشهان
فروش یک باب مغازه در سبزه میدان
مغازه ۱۴.۲ متر پاساژ عقیق پاگرد زیر زمین اول
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهشهان
مغازه جهت معاوضه
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهشهان
مغازه جهت معاوضه
مغازه بر چهارباغ پایین (شهدا)
توافقی
۲ هفته پیش در شهشهان
مغازه فروشی در بازار سبزه میدان
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهشهان
مغازه فروشی در بازار سبزه میدان
مغازه تجاری
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهشهان
مغازه تجاری
مغازه عبدالرزاق داخل پاساژ فردوس
۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهشهان
مغازه ۷متر واقع درخیابان عبدالرزاق
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهشهان
مغازه چهار باغ پایین هم به صورت ۶دانگ هم ۱/۵ دانگ
توافقی
۲ هفته پیش در شهشهان
مغازه چهار باغ پایین هم به صورت ۶دانگ هم ۱/۵ دانگ
مغازه25متری تجاری
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهشهان
مغازه25متری تجاری
مغازه تجاری داخل بازارچه عبدالرزاق
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهشهان
مغازه تجاری در عبدالرزاق
توافقی
۳ هفته پیش در شهشهان
فروش مغازه شهدا
توافقی
۳ هفته پیش در شهشهان
فروش مغازه شهدا
مغازه ۳ متری بازار سبزه میدان
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهشهان
مغازه ۳ متری بازار سبزه میدان
مغازه ۱۷ متری در علامه مجلسی سبزه میدان
۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهشهان
مغازه ۱۷ متری در علامه مجلسی سبزه میدان
۲۶/۷متر
۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهشهان
بعدی