خرید و فروش ویلا، خانه ویلایی و باغ ویلا در رکن‌الدوله اصفهان

منزل مسکونی
۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش در رکن‌الدوله
ویلایی۱۲۲متر، ۲خواب
۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در رکن‌الدوله
ویلایی۱۲۲متر، ۲خواب
منزل ویلایی ۱۴۰متررکن الدوله
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رکن‌الدوله
۱۴۰متر۳طبقه رکن الدوله شرقی
۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رکن‌الدوله
۱۴۰متر۳طبقه رکن الدوله شرقی
رکن الدوله ویلایی آپارتمانی2ط و1سوییت مکمل واحدیک
۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رکن‌الدوله
رکن الدوله ویلایی آپارتمانی2ط و1سوییت مکمل واحدیک
۱۲۳مترمنزل ویلایی رکن الدوله
۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رکن‌الدوله
۱۲۳مترمنزل ویلایی رکن الدوله
ملک سوار پیاده ۵۰ متری
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در رکن‌الدوله
۱۲۶متری ویلایی رکن الدوله شرقی
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در رکن‌الدوله
۱۲۶متری ویلایی رکن الدوله شرقی
منزل ویلایی دربس۷۵متر مربع شمالی
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رکن‌الدوله
منزل ویلایی دربس۷۵متر مربع شمالی
ویلایی 200 متری خ رکن الدوله شرقی
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رکن‌الدوله
منزل ویلایی ، بازسازی شده
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رکن‌الدوله
منزل ویلایی ، بازسازی شده
ویلایی یک طبقه دربست ۲ خوابه
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در رکن‌الدوله
دوطبقه خوشجا
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رکن‌الدوله
دوطبقه خوشجا
ویلایی 100متر شمالی 2خوابه
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رکن‌الدوله
ویلایی 100متر شمالی 2خوابه
منزل سه طبقه
۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رکن‌الدوله
منزل سه طبقه
ملک شخصی. دو اتاق.
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رکن‌الدوله
ویلایی ۳۰۰متری ۲طبقه
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رکن‌الدوله
ویلایی ۳۰۰متری ۲طبقه
خانه ویلایی تک طبقه
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رکن‌الدوله
خانه ویلایی تک طبقه
۲طبقه،۱۳۰متر،۱خوابه
توافقی
هفتهٔ پیش در رکن‌الدوله
۲طبقه،۱۳۰متر،۱خوابه
ویلایی۱۴۸متر،۲طبقه مجزا
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رکن‌الدوله
خانه ویلایی ۷۷مترمربع سند تکبرگ قابل سکونت
توافقی
۲ هفته پیش در رکن‌الدوله
خانه ویلایی ۷۷مترمربع سند تکبرگ قابل سکونت
250 متر ۵ اتاقه
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رکن‌الدوله
دارای کوچه ۱۰متری وحیاط مجزامیباشدوبازسازی شده
۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رکن‌الدوله
دارای کوچه ۱۰متری وحیاط مجزامیباشدوبازسازی شده
منزل فروشی
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در رکن‌الدوله
منزل فروشی
بعدی