خرید فروش، قیمت و اجاره انواع املاک در گلستان اصفهان

آپارتمان ۱۸۰ متر (هسا) سه بر نور
۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
آپارتمان ۱۸۰ متر (هسا) سه بر نور
آپارتمان 70 متر (هسا) دو خواب
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
آپارتمان 70 متر (هسا) دو خواب
آپارتمان ۱۱۵ متری دو خواب
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در گلستان
آپارتمان ۱۱۵ متری دو خواب
۹۰ متری بلوار پرستار
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
110 متری جنوبی نوساز
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
آپارتمان 85متر سنددار منطقه ۷ نورگیر جنوبی
۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
آپارتمان سند تک برگ بازسازی شده شیک
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
آپارتمان ۹۰ متری/تک واحد/دو کله
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
آپارتمان ۹۰ متری/تک واحد/دو کله
آپارتمان ۸۵ متری/کم واحد/دوسرنور
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
آپارتمان ۸۵ متری/کم واحد/دوسرنور
آپارتمان ۸۰متری/شیک
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
آپارتمان ۸۰متری/شیک
آپارتمان۱۱۵ متری/دوبرنور/کم واحد
۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
آپارتمان۱۱۵ متری/دوبرنور/کم واحد
آپارتمان ۹۵ متری/جنوبی
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
آپارتمان ۹۵ متری/جنوبی
آپارتمان ۱۰۵ متر/تک واحد/بهار خواب
۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
آپارتمان ۱۰۵ متر/تک واحد/بهار خواب
سه طبقه سفت کاری شده
آژانس املاک در گلستان
۲۳۰مترزمین مسکونی درچادگان
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در گلستان
۲۳۰مترزمین مسکونی درچادگان
آپارتمان ۱۲۲ متری جنوبی دلباز و پرنور شهرک کاوه
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
آپارتمان ۱۲۲ متری جنوبی دلباز و پرنور شهرک کاوه
آپارتمان ۹۰ متر/نوساز/جنوبی/گلستان
آژانس املاک در گلستان
اپارتمان ۸۵ متر/دوخواب/گلستان
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
آپارتمان ۸۰ متر/نوساز/گلستان
۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
آپارتمان ۹۵ متر/دوخواب/گلستان
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
آپارتمان ۹۰ متر / گلستان
۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
آپارتمان ۹۱ متر/نوساز/گلستان
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
آپارتمان ۱۲۰ متر سه راه ملک شهر (جنوبی)
۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
آپارتمان ۱۲۰ متر سه راه ملک شهر (جنوبی)
۷۱ متر تک خواب گلستان
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گلستان
۷۱ متر تک خواب گلستان
بعدی