رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در مشتاق اصفهان

اپارتمان مشتاق دوم بلوار مهر 80 متر
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مشتاق
اپارتمان مشتاق دوم بلوار مهر 80 متر
3 واحد آپارتمان طبقه همکف یک دو
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در مشتاق
اپارتمان مشتاق دوم بازارچه
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ ساعت پیش در مشتاق
آپارتمان ۱۱۰ متری ۲ خواب کلید نخورده
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مشتاق
آپارتمان ۱۱۰ متری ۲ خواب کلید نخورده
آپارتمان ۱۶۰ متری صفر مهر
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مشتاق
رهن و اجاره آپارتمان ۸۵ متری مشتاق
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ ساعت پیش در مشتاق
رهن و اجاره آپارتمان ۸۵ متری  مشتاق
170متری3خواب مشتاق حمزه جنوبی
ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در مشتاق
170متری3خواب مشتاق حمزه جنوبی
اجاره آپارتمان مشتاق دوم خ مهران
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در مشتاق
««اپارتمان ۱۷۵ متری خ حمزه جنوبی»»
ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مشتاق
اپارتمان 100متر خیابان مهران
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مشتاق
۱۶۵متر اپارتمان شیک واقع در خیابان مشتاق
ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در مشتاق
آپارتمان ۱۳۰متر ۲خواب مشتاق دوم
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در مشتاق
آپارتمان ۱۱۰ متر/۲ خواب /مشتاق
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مشتاق
آپارتمان ۱۱۰ متر/۲ خواب /مشتاق
اپارتمان مشتاق دوم دوخوابه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در مشتاق
آپارتمان،۱۱۴ متر، طبقه سوم
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در مشتاق
اپارتمان ۲۵۰متری‌ صفر در تپه کازرونی ابشار
ودیعه: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در مشتاق
اپارتمان ۲۵۰متری‌ صفر در تپه کازرونی ابشار
۱۸۵متر اپارتمان برمادی نیاصرم مشتاق اول
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در مشتاق
۱۸۵متر اپارتمان  برمادی نیاصرم مشتاق اول
آپارتمان180متری برمشتاق
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در مشتاق
آپارتمان180متری برمشتاق
آپارتمان ۲۰۰ متر بر مشتاق
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مشتاق
۱۰۰ متری خوش جا
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مشتاق
۱۰۰ متری خوش جا
اجاره آپارتمان ٢٠٠ متر ٣خواب فول امکانات
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در مشتاق
اجاره آپارتمان ٢٠٠ متر ٣خواب فول امکانات
۱۸۵متر تکواحدی بر مادی نیاصرم مشتاق اول
ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در مشتاق
۱۸۵متر تکواحدی بر مادی نیاصرم مشتاق اول
آپارتمان ۱۵۰ متری در کوچه هوایی مشتاق
ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در مشتاق
آپارتمان ۱۵۰ متری در کوچه هوایی مشتاق
زیرزمین 90 متر مناسب جهت آرایشگاه باغ مشهد
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در مشتاق
بعدی