رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در کشاورزی اصفهان

آپارتمان یک خوابه ۲۵۰ رهن کامل
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
فوری در کشاورزی
۱۴۰متری دو خواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کشاورزی
اپارتمان ۱۲۰ متر
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کشاورزی
۸۵ متری دوخواب
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کشاورزی
۹۰ متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کشاورزی
رهن کامل* ویلایی* دربست* مدت بالا*
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در کشاورزی
اجاره خانه کشاورزی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در کشاورزی
اپارتمان سه خواب بلوار کشاورزی
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کشاورزی
*اجاره آپارتمان ۱۲۰ متری دو خواب*
ودیعه: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کشاورزی
آپارتمان رهن کامل بلوار کشاورز
ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در کشاورزی
اپارتمان ۱۱۰متری کشاورزی
ودیعه: ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کشاورزی
آپارتمان صفر خ کشاورزی
ودیعه: ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در کشاورزی
اپارتمان ۶۰ متری کشاورزی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کشاورزی
اپارتمان یکخوابه
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در کشاورزی
سه خواب و 150 متر مربع، نوساز mdf و مستر روم
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کشاورزی
سه خواب و 150 متر مربع، نوساز mdf و مستر روم
سوییت بدون خواب دانشجو
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کشاورزی
سوییت بدون خواب دانشجو
آپارتمان ۱۰۵ متری دو خوابه، رو به آفتاب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در کشاورزی
بعدی