رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در کوی شهید کشوری اصفهان

اجاره پنت هاوس اول ۱۱۵ متر ۶۰ متر حیات
ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۸ ساعت پیش در کوی شهید کشوری
**آپارتمان۱۳۰متر ۲خواب**
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در کوی شهید کشوری
**آپارتمان۱۳۰متر ۲خواب**
اجاره اپارتمان 128 متری در کوی شهید کشوری
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۲ ساعت پیش در کوی شهید کشوری
اجاره اپارتمان 128 متری در کوی شهید کشوری
آپارتمان صفرکشوری
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در کوی شهید کشوری
۲۰۰ متری //۳ خوابه //مستردار صفر
ودیعه: ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کوی شهید کشوری
آپارتمان110 متری-کوی شهید کشوری- خوش نقشه
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در کوی شهید کشوری
شهرک شهید کشوری//رهن و اجاره //دو خوابه صفر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کوی شهید کشوری
رهن دو ساله آپارتمان شهید کشوری
ودیعه: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در کوی شهید کشوری
رهن دو ساله آپارتمان شهید کشوری
۱۲۵ متر ۳ خواب
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کوی شهید کشوری
۱۲۵ متر ۳ خواب
آپارتمان شهید کشوری طبقه ۱۴
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در کوی شهید کشوری
رهن و اجاره خانه آپارتمانی نوساز شهید کشوری
ودیعه: ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کوی شهید کشوری
رهن و اجاره خانه آپارتمانی نوساز شهید کشوری
۱۲۵متر.۳خواب.طبقه۱۲
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کوی شهید کشوری
۱۲۳ متر ۳ خواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در کوی شهید کشوری
۱۲۳متر.۳خواب.طبقه۱۱
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در کوی شهید کشوری
اپارتمان ۱۱۰ متر ۲ خواب شهید کشوری
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در کوی شهید کشوری
اپارتمان ۱۱۰ متر ۲ خواب شهید کشوری
۱۱۰متر.۲خواب.طبقه۳
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی شهید کشوری
۹۵متر شهید کشوری رهن و اجاره
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی شهید کشوری
۹۵متر شهید کشوری رهن و اجاره
۱۱۵متر.۲خواب.طبقه۷
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی شهید کشوری
۱۱۵متر.۲خواب.طبقه۷
رهن واجاره آپارتمان ۳خوابه صفر نوساز
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در کوی شهید کشوری
رهن واجاره آپارتمان ۳خوابه صفر نوساز
رهن واجاره آپارتمان ۳خوابه ۲۱۵ متری
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی شهید کشوری
رهن واجاره آپارتمان ۳خوابه ۲۱۵ متری
آپارتمان ۱۱۰ متری در برج شبنم ۳ کوی شهید کشوری
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در کوی شهید کشوری
آپارتمان ۱۱۰ متری در برج شبنم ۳ کوی شهید کشوری
رهن واجاره دوخوابه ۱۲۳ متری در شهید کشوری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی شهید کشوری
آپارتمان صفر جنوبی (ویو صفه)
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در کوی شهید کشوری
آپارتمان صفر جنوبی (ویو صفه)
اپارتمان ۱۲۵ متری ، دو خواب ، شهید کشوری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در کوی شهید کشوری
بعدی