رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در شهید رجائی اصفهان

آپارتمان ۱۶۰متر ۳خواب خ شهیدرجایی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهید رجائی
آپارتمان 90متری شهیدرجایی-جی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهید رجائی
تا خیابان اصلی صدمتر فاصله خیابان جی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهید رجائی
تا خیابان اصلی صدمتر فاصله خیابان جی
اجاره آپارتمان در شهید رجایی
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهید رجائی
اجاره آپارتمان در شهید رجایی
اپارتمان با حیاط اختصاصی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید رجائی
۱۲۰ متر - ۱ خوابه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شهید رجائی
۱۲۰ متر - ۱ خوابه
آپارتمان 90متری 2خواب
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهید رجائی
آپارتمان 90متری 2خواب
آپارتمان ۱۴۰متری۲خواب خ جی شهرک بانک ملی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهید رجائی
رهن واجاره اپارتمان ۱۳۰ متر خ جی شهرک بانک ملی
ودیعه: ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهید رجائی
رهن واجاره اپارتمان ۱۳۰ متر خ جی شهرک بانک ملی
آپارتمان شیک
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید رجائی
اجاره اپارتمان طبقه ۲ سه خواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید رجائی
آپارتمان 90متری 1خواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهید رجائی
آپارتمان 90متری 1خواب
رهن و اجاره آپارتمان دو خواب/شیک و تمیز /دو واحدی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهید رجائی
رهن واجاره آپارتمان ۱۳۰ متری ۲ خواب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید رجائی
آپارتمان ۱۳۰متری شهرک فاضل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهید رجائی
آپارتمان ۱۳۰متری شهرک فاضل
اپارتمان ۱۲۰متری دو خواب طبقه اول
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهید رجائی
اپارتمان ۱۲۰متری دو خواب طبقه اول
بعدی