رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در بازوگاه اصفهان

مغازه صنعتی بابرق ۳فاز
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳ ساعت پیش در بازوگاه
مغازه صنعتی بابرق ۳فاز
181 متری صفر در آتشگاه
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بازوگاه
181 متری صفر در آتشگاه
۲۷ متر مغاز تمیز طبقه همکف
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در بازوگاه
ویلایی،زیرزمین متراژ ۳۷متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در بازوگاه
ویلایی،زیرزمین متراژ ۳۷متر
اجاره مغازه ۱۴۰ متری بر اتوبان خیام
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بازوگاه
39 متری مشابه صفر در اتشگاه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در بازوگاه
39 متری مشابه صفر در اتشگاه
واگذاری سوپرمارکت برخیابان کهندژ با 8سال سابقه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در بازوگاه
واگذاری سوپرمارکت برخیابان کهندژ با 8سال سابقه
اجاره مغازه بر خیابان کهندژ کیلومتر ۱
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در بازوگاه
مغازه ۲۵متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در بازوگاه
بعدی