رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در گورت اصفهان

انبار از ۵۰ متر تا ۲۰۰۰ متر در یک کارخانه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در گورت
مرغداری
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در گورت
مرغداری
اجاره انبار ۶۵۰مترسوله ۲۳۰متر واحد اداری ‌ومحوطه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ روز پیش در گورت
اجاره انبار  ۶۵۰مترسوله ۲۳۰متر واحد اداری ‌ومحوطه
سوله صنعتی وکارگاه اجاره
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در گورت
سوله صنعتی وکارگاه اجاره
سوله انبار 170 متری (باامکانات ) جیلان آباد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در گورت
۲۰۰متر سالن سوله و۱۰۰۰متر محوطه ۷۰کیلوات برق
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در گورت
سالن جهت انبار
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در گورت
اجاره برای کارگاه ذغال یا ضایعات یا کارهای متفرقه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در گورت
سوله جهت انبار
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در گورت
اجاره 1550 متر کارخانه در جاده فرودگاه
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گورت
اجاره 1550 متر کارخانه در جاده فرودگاه
اجاره آقل(صنعتی)
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گورت
اجاره آقل(صنعتی)
اجاره یک باب سالن مرغداری 700 متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گورت
رهن و اجاره کارخانه ابتدای جاده نائین
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گورت
رهن و اجاره کارخانه ابتدای جاده نائین
مغازه تجاری
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گورت
مغازه تجاری
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گورت
مغازه تجاری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گورت
۳۰۰مترسوله و۴۵۰مترحیاط واداری قهجاورستان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گورت
سوله در امیرزاباد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در گورت
10هزار متر مربع کارخانه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گورت
چهاردیواری، انبار،محیطی امن
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گورت
چهاردیواری، انبار،محیطی امن
اجاره کارگاه یا چهار دیواری یا کارگاه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در گورت
اجاره کارگاه یا چهار دیواری یا کارگاه
مغازه اجاره ای میباشد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در گورت
گاراژ گورت روبروی باغ رضوان ۹۰۰ متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گورت
انبار با سه سالن مجزا
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گورت
بعدی