رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در لاله اصفهان

مغازه،شهید رضاییان
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در لاله
کارگاه . دفتر کار . انبار ۱۵۰ متری خیابان پروین
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در لاله
صنعتی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در لاله
صنعتی
کارگاه و سوله اتوبان فرودگاه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در لاله
سوله ۲۰۰متری جهت اجاره
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در لاله
*۱۵ متر مغازه امکانات کامل/خ شاهد خ پوریای ولی*
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در لاله
مغازه اجاره طوقچی بر خیابان لاله
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در لاله
۱۸ متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در لاله
مغازه‌ اجاره میدان لاله موادغذایی هایپر میوه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در لاله
مغازه اجاره طوقچی لاله مقابل پاساژ امین
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در لاله
مغازه جهت اجاره طوقچی لاله بعد از بیمارستان جرجانی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در لاله
مغازه ۲۳۰متری بازیرزمین (۲۴اول)
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در لاله
مغازه جهت اجاره سوسیس کالباس و فرآورده های گوشتی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در لاله
مغازه جهت اجاره سوسیس کالباس و فرآورده های گوشتی
مغازه تجاری بر لاله شمالی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در لاله
مغازه تجاری بر لاله شمالی
زیرزمین ۵۰ متر
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در لاله
۳۶۰ متر سوله ودوباب مغازه روبروی مخابرات چمران
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش در لاله
اپارتمان با موقعیت اداری یا انبار 40 متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در لاله
۱۰۰متر تجاری اول چمران
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش در لاله
مغازه بر خ اوحدی بین ک ۹و۱۱
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در لاله
واگذاری کامل مغازه الکتریکی بر خیابان لاله پرمشتری
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش در لاله
بعدی