رهن و اجاره املاک اداری، تجاری در شهید رجائی اصفهان

مغازه 40متری بر خیابان جی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهید رجائی
اجاره واحد تجاری زیرهمکف
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهید رجائی
اجاره واحد تجاری زیرهمکف
اجاره مغازه و نمایشگاه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهید رجائی
اجاره مغازه و نمایشگاه
واحد اداری واقع در خ پنج رمضان
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهید رجائی
واحد اداری واقع در خ پنج رمضان
واحد اداری تجاری شیک و نوساز نبش فلکه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهید رجائی
مغازه ۴۰متری خ اصلی برای شغل مکانیک و...
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهید رجائی
مغازه داخل گاراژ مناسب برای کارهای صنعتی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید رجائی
مغازه داخل گاراژ مناسب برای کارهای صنعتی
مغازه
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید رجائی
دفتر کار
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهید رجائی
دفتر کار
مغازه خوش جا
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهید رجائی
بعدی