رهن و اجاره انواع واحد صنعتی و کشاورزی در قلعه نو اصفهان

سوله ۱۰۰۰متری با۳۸۰متر سقف قهجاورستان
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در قلعه نو
اجاره انبار یا کارخانه بر جاده
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در قلعه نو
اجاره انبار یا کارخانه بر جاده
سوله کارگاهی 650 متری مناسب انبار و کارگاه تولیدی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در قلعه نو
سوله کارگاهی 650 متری مناسب انبار و کارگاه تولیدی
چهار دیواری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قلعه نو
گاوداری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قلعه نو
سوله محصولات کشاورزی
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قلعه نو
کارگاه ۸۰ متربا انشعابات کامل قهجاورستان
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در قلعه نو
سوله محدود جاده فرودگاه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در قلعه نو
سوله محدود جاده فرودگاه
۳۰۰مترسوله ۴۵۰مترحیاط واداری قهجاورستان
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در قلعه نو
بعدی