رهن و اجاره انواع املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در رزمندگان اصفهان

اجاره خونه ۱۷۵ متری رزمندگان
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ ساعت پیش در رزمندگان
اپارتمان126متری/2خوابه/صفر
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رزمندگان
آپارتمان دوخوابه ۱۱۵متری
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رزمندگان
آپارتمان دوخوابه ۱۱۵متری
آپارتمان دررزمندگان
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲۳ ساعت پیش در رزمندگان
آپارتمان سالن بزرگ ونوساز ۳ خوابه
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در رزمندگان
آپارتمان  سالن بزرگ ونوساز   ۳ خوابه
آپارتمان 95متری دو خوابه صفر
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رزمندگان
آپارتمان 95متری دو خوابه صفر
120 دوخوابه رزمندگان
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در رزمندگان
120 دوخوابه رزمندگان
طبقه زیر زمین 110
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رزمندگان
آپارتمان ۹۰ متری رزمندگان
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در رزمندگان
آپارتمان ۹۰ متری رزمندگان
100متر آپارتمان دو خواب رزمندگان
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رزمندگان
100متر آپارتمان دو خواب رزمندگان
خانه ویلایی
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در رزمندگان
خانه ویلایی
خانه ویلایی دربست
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در رزمندگان
خانه ویلایی دربست
آپارتمان 108 متری دوخواب
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در رزمندگان
آپارتمان 108 متری دوخواب
منزل ویلایی دربست دو طبقه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در رزمندگان
۹۵ متر جنوبی دو خواب رزمندگان
ودیعه: ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در رزمندگان
۹۵ متر جنوبی دو خواب رزمندگان
یک واحد طبقه اول ۱۴۰ متر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رزمندگان
۲۷۵ متر رزمندگان
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رزمندگان
اپارتمان ۱۱۰متر رهن و اجاره
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در رزمندگان
آپارتمان ۹۳ متری دو خوابه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در رزمندگان
آپارتمان ۹۳ متری دو خوابه
اجاره آپارتمان ۲۰۰ متر ۴ خوابه رزمندگان
ودیعه: ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رزمندگان
اجاره آپارتمان ۲۰۰ متر ۴ خوابه رزمندگان
طبقه اول مسیر مجزا
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در رزمندگان
طبقه اول مسیر مجزا
آپارتمان ۱۹۰ متری ۴ خوابه
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در رزمندگان
آپارتمان ۱۹۰ متری ۴ خوابه
۹۰مترفول امکانات صفر پل رباط
ودیعه: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در رزمندگان
۹۰مترفول امکانات صفر پل رباط
اجاره تک خواب لب اب باغ بهادران
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در رزمندگان
اجاره تک خواب لب اب باغ بهادران
بعدی