رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در آذر اصفهان

اجاره مغازه ۶۰ متر خیابان طالقانی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در آذر
اجاره مغازه ۶۰ متر خیابان طالقانی
اجاره زیرزمین خیابان طالقانی انباری و کارگاه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در آذر
اجاره زیرزمین خیابان طالقانی انباری و کارگاه
اجاره مغازه ۵۵ متر خیابان طالقانی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در آذر
اجاره مغازه ۵۵ متر خیابان طالقانی
بر توحید ١٨ متر مغازه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در آذر
اجاره ۳باب مغازه در خیابان شیخ بهایی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در آذر
اجاره‌ مغازه ۷ متر چهار باغ عباسی کوچه‌ کازرونی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در آذر
اجاره‌ مغازه ۷ متر چهار باغ عباسی کوچه‌ کازرونی
اجاره مغازه چهار باغ عباسی دروازه‌ دولت خیابان سپه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در آذر
اجاره مغازه چهار باغ عباسی دروازه‌ دولت خیابان سپه
واگذاری باشگاه بدنسازی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در آذر
واگذاری باشگاه بدنسازی
*مغازه شمس آبادی ۱۰۰متر*
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در آذر
مغازه ۵۰متری نبش چهاراه تختی اجاره
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در آذر
مغازه ۵۰متری نبش چهاراه تختی   اجاره
مغازه ۱۸متری
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در آذر
اجاره مغازه بر چهار باغ عباسی
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در آذر
اجاره مغازه بر چهار باغ عباسی
واگذاری رستوران
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آذر
واگذاری رستوران
مغازه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آذر
اجاره مغازه شیخ بهایی
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آذر
اجاره مغازه شیخ بهایی
مغازه 50متر خیابان شیخ بهایی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در آذر
مغازه 150متری/شیخ بهائی
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در آذر
مغازه 150متری/شیخ بهائی
واگذاری رستوران
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در آذر
واگذاری رستوران
بعدی