رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در گز اصفهان

یک باب مغازه 35 متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گز
یک باب مغازه 35 متری
مغازه۱۹ متری لب خیابان گز
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در گز
مغازه ٣٤متری
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در گز
مغازه ٣٤متری
اجاره مغازه در پاساژ توحید گز
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گز
مغازه ۳طبقه ۱۳۰متر تجاری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گز
شهرک سیمرغ تجاری اجاره
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در گز
مغازه شهرک سیمرغ روبروی دانشگاه سپهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در گز
مغازه  شهرک سیمرغ   روبروی دانشگاه سپهر
ملک تجاری . دودهنه ۲۲متر صفر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گز
مغازه 20متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در گز
مغازه 20متر
مغازه ۵۰ متری شهرک سیمرغ
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گز
مغازه ۴۴ متری شهرک سیمرغ
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گز
مغازه یا انبار ۵۰ متری شهرک سیمرغ
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در گز
مغاره شیک در گز برخوار
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گز
مغاره شیک در گز برخوار
اجاره زیرزمین مغازه
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در گز
بعدی