رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در سیچان اصفهان

مغازه۲۵متری واقع درچهارباغ بالامحله سیچان
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سیچان
۴۰ متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در سیچان
۴۰ متر
52 متر مغازه توحید میانی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در سیچان
52 متر مغازه توحید میانی
مغازه ۹۰متری باامکانات کامل
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در سیچان
ُمغازه ۱۷ متری موقعیت پرتردد
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در سیچان
واگذاری مغازه کیف و‌کفش
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در سیچان
مغازه ۳۰متری بر*توحید*
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سیچان
اجاره مغازه 98متری با بر13متری در نظر شرقی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیچان
واگذاری مغازه با دکور و ویترین بدون جنس ها
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سیچان
واگذاری مغازه با دکور و ویترین بدون جنس ها
مغازه ۱۲ متر
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سیچان
مغازه ۱۲ متر
اجاره مغازه توحید
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سیچان
مغازه
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سیچان
واگذاری فروشگاه لباس زیر زنانه مجتمع پارک
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سیچان
واگذاری فروشگاه لباس زیر زنانه مجتمع پارک
اجاره مغازه ۵۲ متری
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیچان
اجاره مغازه ۵۲ متری
اجاره 45 متر مغازه درپلاک توحید میانی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیچان
مغازه ۶۰متری توحید *برمغازه 9متر*
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در سیچان
اجاره مغازه45متری در توحید میانی
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سیچان
بعدی