رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در تالار اصفهان

مغازه ۳۷ متری بر تالار
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در تالار
مغازه صفر اوکیشن
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تالار
مغازه صفر اوکیشن
زیر زمین تجاری با امکانات کامل
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در تالار
مغازه ۵۲ متردارای برق آب تمام کاشی سرامیک در برقی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
فوری در تالار
۳۲مترمغازه امکانات فول پروین خیابان حکیم شفاهی دوم
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تالار
مغازه حدود ١٠٠ متر در پروین، مجتمع برنا٧
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در تالار
مغازه حدود ١٠٠ متر در پروین، مجتمع برنا٧
۴۰متر مغازه واقع در سپیده کاشانی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تالار
۱۲۰ متر زیرزمین تجاری خ حکیم شفایی دوم
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تالار
واگذاری شیرینی فروشی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تالار
مغازه نمایشگاهی 70متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در تالار
١١٥متر زیرزمین و یک مغازه٣٥متر همکف حکیم شفائی دوم
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تالار
۶۰ متر مغازه (تمیز) / امکانات کامل / خ هفت تیر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تالار
واگذاری پیرایش مردانه با کلیه وسایل
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش در تالار
واگذاری پیرایش مردانه با کلیه وسایل
تالار ۲۵متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تالار
۶۰متر تجاری بر خیابان هفت تیر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در تالار
۶۰متر تجاری بر خیابان هفت تیر
مغازه ۲۵ متری پروین
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در تالار
مغازه حدود ۴۰متر
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تالار
۹مترمغازه بر خ تالار امکانات کامل خ پروین خ تالار
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تالار
مغازه ۷۰ متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تالار
اجاره مغازه خیابان پروین
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در تالار
اجاره مغازه خیابان پروین
مغازه ای خوش جا و رفت و آمد ۴۲ متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۷ روز پیش در تالار
مغازه ای خوش جا و رفت و آمد ۴۲ متری
مغازه دو نبش سر کوچه تالار هفت تیر تخلیه
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در تالار
مغازه دو نبش سر کوچه تالار هفت تیر تخلیه
۴۳متر مغازه بر خیابان سپیده کاشانی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تالار
مغازه۴۲متری دونبش سپیده کاشانی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در تالار
بعدی