رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در شیخ صدوق اصفهان

درخواست ویلایی دربست سه طبقه
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
۳۸۰مترویلایی دربست سه طبقه ۱۵۰مترحیاط شیخ مفیدمیر
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شیخ صدوق
۳۸۰مترویلایی دربست سه طبقه ۱۵۰مترحیاط شیخ مفیدمیر
خانه دربستی ۴ طبقه شیخ صدوق
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
ویلایی ۳۵۰متر دوطبقه باحیاط اختصاصی چهارباغ بالا
ودیعه: ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
ویلایی ۳۵۰متر دوطبقه باحیاط اختصاصی چهارباغ بالا
ویلایی چهارباغ بالا ۲۰۰ متر
ودیعه: ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در شیخ صدوق
ویلایی چهارباغ بالا ۲۰۰ متر
خونه ویلایی دوطبقه چهارباغ بالا
ودیعه: ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
مشاور املاک در شیخ صدوق
ویلایی۱۴۰متردربست جهت سکونت یا شرکت برنیکبخت شرقی
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شیخ صدوق
ویلایی۱۴۰متردربست جهت سکونت یا شرکت برنیکبخت شرقی
اجاره ۴خاب لب آب باغبادران
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۵ روز پیش در شیخ صدوق
اجاره ۴خاب لب آب باغبادران
ویلایی دربست شیخ صدوق
ودیعه: ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در شیخ صدوق
ویلایی دربست شیخ صدوق
میر۷۰۰mساخت با۲۰۰mحیاط۱۰اتاق مدارس کلینیک آموزشگاه
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شیخ صدوق
ویلایی دربست شیخ صدوق
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شیخ صدوق
۴۰۰متر ویلایی دربست دو طبقه بر خیابان سجاد.آبشار
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شیخ صدوق
۴۰۰متر ویلایی دربست دو طبقه بر خیابان سجاد.آبشار
منزل دو طبقه دربست قدیمی بر خیابان شیخ مفید
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شیخ صدوق
خانه ویلایی دوطبقه دربست۳۵۰ متر
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شیخ صدوق
خانه ویلایی دوطبقه دربست۳۵۰ متر
شیخ صدوق شمالی 170 متر دربست. مخصوص انبار
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شیخ صدوق
شیخ صدوق شمالی 170 متر دربست. مخصوص انبار
دربست/سه طبقه/5واحد/شیخ صدوق
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
خ میر700متردربست2طبقه با9اتاق و200مترحیاط
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شیخ صدوق
منزل دربست 2طبقه شیخ صدوق شمالی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
منزل دربست 2طبقه شیخ صدوق شمالی
اجاره سه طبقه دربستی در شیخ صدوق میانی سکونت دفتر
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
اجاره سه طبقه دربستی در شیخ صدوق میانی سکونت دفتر
خانه دربستی ، ٢٤٠ متر پلاک دوم خیا بان شیخ مفید
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شیخ صدوق
خانه دربستی ، ٢٤٠ متر پلاک دوم خیا بان شیخ مفید
مسکونی 3 طبقه دربست
ودیعه: ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
مسکونی 3 طبقه دربست
منزل ۲۵۰متر
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شیخ صدوق
اجاره ویلا شیشه ای لب آب باغبهادران.باغبادران
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۲ هفته پیش در شیخ صدوق
اجاره ویلا شیشه ای لب آب باغبهادران.باغبادران
سه طبقه دربست با اسانسور
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شیخ صدوق
سه طبقه دربست با اسانسور
بعدی