رهن و اجاره ویلا و خانه ویلایی در سودان زینبیه اصفهان

طبقه دوم باسازی شده
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در سودان زینبیه
طبقه دوم باسازی شده
منزل ویلایی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در سودان زینبیه
ویلایی یک خوابه ۹۰متری
ودیعه: ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سودان زینبیه
*۱۴۰ متر مسکونی ۱ طبقه دربست مناسب انبار/ خ سودان*
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در سودان زینبیه
حیاط دار امکانات کامل نبش اتوبان اردستانی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در سودان زینبیه
خانه ویلایی ۱۱۰ متر یک خوابه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در سودان زینبیه
خانه ویلایی ۱۱۰ متر یک خوابه
ویلایی چهار خوابه330متری
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در سودان زینبیه
خانه دوطبقه۱۵۵متر مساحت
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در سودان زینبیه
۱۱۰متر خانه ویلایی دربست واقع در پل موتوری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک در سودان زینبیه
خونه مسکونی طبقه پایین ۸۰ متر زیربنا
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در سودان زینبیه
خونه مسکونی طبقه پایین  ۸۰ متر زیربنا
خانه ۱۰۰متری دربست نوسازویک خوابه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ هفته پیش در سودان زینبیه
خانه ۱۰۰متری دربست نوسازویک خوابه
بعدی