خرید | فروش | چرخ خیاطی و ریسندگی | نو و دسته دوم و کارکرده | دیوار اصفهان

چرخ خیاطی قدیمی

کارکرده
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دستگرد
چرخ خیاطی قدیمی

زیگزال سه نخ

در حد نو
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در دستگرد

دستگاه چرخ سر کیسه دوز در گونی دوز سر دوز

نو
۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در دستگرد
دستگاه چرخ سر کیسه دوز در گونی دوز  سر دوز

چرخ میاندوزجک

در حد نو
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دستگرد

چرخ خیاطی جک

در حد نو
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دستگرد
چرخ خیاطی جک

چرخ سردوز زیگزال

کارکرده
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دستگرد
چرخ سردوز زیگزال

چرخ خیاطی زیگزال جک سخنگوی تمام اتوماتیک۵نخc4

در حد نو
۱۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دستگرد
چرخ خیاطی زیگزال جک سخنگوی تمام اتوماتیک۵نخc4

چرخ زیگزال

در حد نو
۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در دستگرد
چرخ زیگزال

چرخ میاندوز جک

در حد نو
توافقی
هفتهٔ پیش در دستگرد
چرخ میاندوز جک

میاندوز جک دینام معمولی

کارکرده
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نخ و چرخ خیاطی حامد در دستگرد
میاندوز جک دینام معمولی

چرخ زیگزال ۳نخ جک دینام معمولی

کارکرده
۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نخ و چرخ خیاطی حامد در دستگرد
چرخ زیگزال ۳نخ جک دینام معمولی

چرخ زیگزال ۳نخ جک دینام سرخود

کارکرده
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نخ و چرخ خیاطی حامد در دستگرد
چرخ زیگزال ۳نخ جک دینام سرخود

چرخ خیاطی کاچیران مدل یاسمین

کارکرده
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دستگرد
چرخ خیاطی کاچیران مدل یاسمین

چرخ خیاطی زیگزال ۳نخ جک درحد

در حد نو
۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دستگرد
چرخ خیاطی زیگزال ۳نخ جک درحد

چرخ خیاطی زیگزال ۳نخ جک

در حد نو
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دستگرد
چرخ خیاطی زیگزال ۳نخ جک

سه نخ قدیمی چرخ

در حد نو
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در دستگرد
سه نخ قدیمی چرخ

فروش چرخ راستادوز وپنج نخ

در حد نو
توافقی
۲ هفته پیش در دستگرد
فروش چرخ راستادوز وپنج نخ

چرخ خیاطیA4f

در حد نو
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در دستگرد
چرخ خیاطیA4f

زیگزال ۳سه نخ جک

کارکرده
۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نخ و چرخ خیاطی حامد در دستگرد
زیگزال ۳سه نخ جک

چرخ نواردوز بایو

کارکرده
۱۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نخ و چرخ خیاطی حامد در دستگرد
چرخ نواردوز بایو

چرخ زیگزال ۳سه نخ جک

کارکرده
۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نخ و چرخ خیاطی حامد در دستگرد
چرخ زیگزال ۳سه نخ جک

چرخ زیگزال ۳نخ جک

کارکرده
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نخ و چرخ خیاطی حامد در دستگرد
چرخ زیگزال ۳نخ جک

چرخ خیاطی میاندوز جک

کارکرده
۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نخ و چرخ خیاطی حامد در دستگرد
چرخ خیاطی میاندوز جک

چرخ گلدوزی تیپیکال

کارکرده
۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فروشگاه نخ و چرخ خیاطی حامد در دستگرد
چرخ گلدوزی تیپیکال
بعدی

خرید | فروش | چرخ خیاطی و ریسندگی | نو و دسته دوم و کارکرده | دیوار اصفهان