خرید و فروش آپارتمان، پنت هاوس، برج در کهریزک

پیش فروش آپارتمان تک واحدی بر خ سی متری کهریزک
توافقی
۶ ساعت پیش
آپارتمان ۶۱متر کهریزک
۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش
آپارتمان ۶۱متر کهریزک
آپارتمان
توافقی
دیروز
آپارتمان
فروش آپارتمان ۱۰۵ متری درکهریزک
۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
فروش آپارتمان ۱۰۵ متری درکهریزک
آپارتمان 115متری کهریزک،خیابان مصطفوی
توافقی
پریروز
آپارتمان 115متری کهریزک،خیابان مصطفوی
اپارتمان ۸۰ متری کهریزک
توافقی
پریروز
اپارتمان ۸۰ متری کهریزک
آپارتمان ۷۳متری در کهریزک روبرویی مدرسه یاران
توافقی
پریروز
اپارتمان ۱۴۵متری کهریزک چهارباغ اول کریمی
۱,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز
اپارتمان ۱۴۵متری کهریزک چهارباغ اول کریمی
آپارتمان ۹۲ متری کهریزک
۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری
آپارتمان ۹۲ متری کهریزک
آپارتمان 98متری در خیابان شورا کهریزک
توافقی
پریروز
آپارتمان 98متری در خیابان شورا کهریزک
آپارتمان ۹۰متر دوخواب
توافقی
۳ روز پیش
آپارتمان  ۹۰متر دوخواب
فروش اپارتمان،۷۲متر کهریزک
۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
اپارتمان ۱۴۵کهریزک چهار باغ اول کریمی
۱,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش
اپارتمان ۱۴۵کهریزک چهار باغ اول کریمی
آپارتمان ۱۰۵متری فول
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
آپارتمان ۱۰۵متری فول
آپارتمان ۵۹ متر کهریزک،تبائین
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش
آپارتمان نقلی شیک بدون پرتی
توافقی
۴ روز پیش
آپارتمان نقلی شیک بدون پرتی
فروش آپارتمان 109 متری محدوده دادگستری در کهریزک
۱,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش
فروش آپارتمان 109 متری محدوده دادگستری در کهریزک
آپارتمان105متری چهارباغ کهریزک
توافقی
۵ روز پیش
آپارتمان105متری چهارباغ کهریزک
مسکن مهر کهریزک
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
آپارتمان ۵۸ متر واقع در اراضی فرمانداری کهریزک
توافقی
۶ روز پیش
آپارتمان ۵۸ متر واقع در اراضی فرمانداری کهریزک
منزل ۴۰متر کهریزک تورقوزاباد
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش
 منزل ۴۰متر کهریزک تورقوزاباد
آپارتمان 60 متری کهریزک کریم اباد
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان 60 متری کهریزک کریم اباد
فروشی آپارتمان
توافقی
هفتهٔ پیش
آپارتمان ۵۰ متری شیک
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
آپارتمان ۵۰ متری شیک
بعدی