رهن و اجاره خانه، آپارتمان، برج و سوییت و پنت هاوس، در کهریزک

آپارتمان 125متر
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۷ ساعت پیش
آپارتمان 125متر
اجاره آپارتمان در کهریزک
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش
آپارتمان ۱۰۰ متر کهریزک
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز
آپارتمان ۷۰ متری کهریزک اول خیابان آفتاب
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز
آپارتمان ۷۰ متری کهریزک اول خیابان آفتاب
آپارتمان ۶۵ متری کهریزک
ودیعه: ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۴ روز پیش
اپارتمان ۸۰ متری مسکن مهر کهریزک
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۵ روز پیش
اجاره آپارتمان مصطفوی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش
کهریزک شورا اجاره ۸۵ متری نوساز بالکن دار
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کهریزک شورا اجاره ۸۵ متری نوساز بالکن دار
کهریزک اجاره ۱۰۰ متری دوطبقه دربست
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش
کهریزک اجاره ۱۰۰ متری دوطبقه دربست
آپارتمان ۱۳۰ متری در کهریزک
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک
اپارتمان ۶۰ متری کهریزک
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش
کهریزک اجاره اپارتمان ۸۰ متر دو خواب
ودیعه: ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
کهریزک اجاره اپارتمان ۸۰ متر دو خواب
خانه ویلایی
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
آژانس املاک
اجاره آپارتمان ۶۰متری تک واحدی در کهریزک
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
اجاره آپارتمان ۶۰متری تک واحدی در کهریزک
کهریزک شهرک اجاره ۱۱۰ متری ویلایی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
کهریزک شهرک  اجاره ۱۱۰ متری ویلایی
آپارتمان۸۵متری
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش
آپارتمان۷۳متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
کهریزک اپارتمان ۵۵ متری نورگیر
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک
کهریزک اپارتمان ۵۵ متری نورگیر
بعدی