اتصال برقرار شد

استخدام بازنشسته

نتایج دقیق‌تر با انتخاب دسته‌بندی
استخدام بازنشسته
در استخدام سرایداری و نظافت
کمتر از ۵ آگهی
استخدام بازنشسته
در استخدام اداری و مدیریت
کمتر از ۵ آگهی
استخدام بازنشسته
در استخدام حمل و نقل
کمتر از ۵ آگهی

به یکنفر فقط بازنشسته جهت سریداری شیفت شب

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۲۲ ساعت پیش در تهران

آبدارچی شرکت آقا (بازنشسته با سن کمتر از ۵۵ سال )

حداکثر ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
دیروز در تهران
آبدارچی شرکت آقا (بازنشسته با سن کمتر از ۵۵ سال )

به یک بازنشسته نیازمندیم

پرداخت ماهانه
پریروز در اهواز
به یک بازنشسته نیازمندیم

نگهبان و لابی من بازنشسته

حداکثر ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
پریروز در تهران

حراست // نگهبان جوان و بازنشسته

حداکثر ۱۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
پریروز در تهران

نیروی خدماتی بازنشسته تمام وقت

حداکثر ۵٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
پریروز در تهران
امکان ارسال رزومه

نیروی حراست ونگهبانی.ایرانی و اتباع.جوان وبازنشسته

حداکثر ۱۲ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
پریروز در تهران
نیروی حراست ونگهبانی.ایرانی و اتباع.جوان وبازنشسته

نگهبان بازنشسته( انتظامات پاساژ)

مطابق با وزارت کار
پرداخت ماهانه
۳ روز پیش در تهران

لابی من بازنشسته نظامی

حداکثر ۷٫۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ روز پیش در تهران
امکان ارسال رزومه

نیروی بازنشسته لابی من وحراست ۲۴/۴۸نیازمندیم

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ روز پیش در تهران

نیرو بازنشسته جهت لابی من مجتمع مسکونی

حداکثر ۶ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ روز پیش در تهران
امکان ارسال رزومه

بازنشسته مسئول شعبه فروشنده

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۳ روز پیش در تهران

نیروی بازنشسته ایرانی جهت نگهبانی

حداقل ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۵ روز پیش در تهران

به ۳ نفر بازنشسته فعال نیازمندیم. شرکت

پورسانتی/درصدی
۵ روز پیش در تهران

لابی من بازنشسته شیفتی

پرداخت ماهانه
۶ روز پیش در تهران

پرستار بازنشسته یا بهیار باسابقه

حداکثر ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در اهواز

لابی من بازنشسته

حداقل ۵ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
هفتهٔ پیش در تهران

استخدام نیروی حراست و نگهبان جوان و بازنشسته

پرداخت روزانه
هفتهٔ پیش در تهران
استخدام نیروی حراست و نگهبان جوان و بازنشسته

استخدام لابی من بازنشسته تهران ولنجک

پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در تهران
استخدام لابی من بازنشسته تهران ولنجک

نیروی حراستی نکهبانی.بازنشسته

پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در تهران

استخدام نیروی حراست.نگهبان جوان و بازنشسته.لابی من

حداکثر ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه با بیمه
۲ هفته پیش در تهران
استخدام نیروی حراست.نگهبان جوان و بازنشسته.لابی من

دعوت به همکاری نیروی بازنشسته حسابداری

پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در اهواز
دعوت به همکاری نیروی بازنشسته حسابداری

راننده آژانس با اتومبیل سمند پژو900درآمدبازنشسته

پرداخت روزانه
۲ هفته پیش در تهران
راننده آژانس با اتومبیل سمند پژو900درآمدبازنشسته

مدیر اجرائی بازنشسته برج مسکونی

حداقل ۹ میلیون تومان
پرداخت ماهانه
۲ هفته پیش در تهران
پیشنهاد جستجوی جدید
استخدام بازنشسته
در استخدام سرایداری و نظافت
کمتر از ۵ آگهی
استخدام بازنشسته
در استخدام اداری و مدیریت
کمتر از ۵ آگهی
استخدام بازنشسته
در استخدام حمل و نقل
کمتر از ۵ آگهی
بعدی

استخدام بازنشسته