خرید و فروش املاک مسکونی، خانه و آپارتمان در شهرک علی ابن ابیطالب کرج

۲دانگ از زمین ۲۴۲ متری شهرک کوثر
۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهرک علی ابن ابیطالب
۲دانگ از زمین ۲۴۲ متری شهرک کوثر
۲دانگ زمین۲۴۲متری شهرک کوثر
توافقی
۱۰ ساعت پیش در شهرک علی ابن ابیطالب
۲دانگ زمین۲۴۲متری شهرک کوثر
زمین ۱دانگ شهرک کوثر
توافقی
۱۰ ساعت پیش در شهرک علی ابن ابیطالب
زمین ۱دانگ شهرک کوثر
۸۰متر دوخوابه یک طبقه
توافقی
۵ روز پیش در شهرک علی ابن ابیطالب
ا دانگ زمین کوی کوثر روبروی انرژی اتمی
توافقی
۶ روز پیش در شهرک علی ابن ابیطالب
زمین مسکونی شهرک کوثر ۲۴۲ متر سند ۶ دانگ
۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک علی ابن ابیطالب
زمین ۲۴۲متری شهرک کوثر
توافقی
هفتهٔ پیش در شهرک علی ابن ابیطالب
زمین ۲۴۲متری شهرک کوثر
زمین در شهرک معراج کیوانیه گوهردشت
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک علی ابن ابیطالب
زمین در شهرک معراج کیوانیه گوهردشت
گوهردشت شهرک کوثرزمین تجاری٢کله
۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک علی ابن ابیطالب
گوهردشت شهرک کوثرزمین تجاری٢کله
زمین ۶۱۳ متری تجاری اداری شهرک کوثر گوهردشت
توافقی
۳ هفته پیش در شهرک علی ابن ابیطالب
زمین ۶۱۳ متری تجاری اداری شهرک کوثر گوهردشت
زمین ۱۴۶ متر شهرک کوثر گوهردشت
۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک علی ابن ابیطالب
زمین ۱۴۶ متر شهرک کوثر  گوهردشت
زمین شهرک کوثر
۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک علی ابن ابیطالب
آپارتمان 60 متری
۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهرک علی ابن ابیطالب
بعدی