اتصال برقرار شد

خرید و قیمت انواع میز و صندلی غذاخوری در عظیمیه کرج

صندلی و میز خط دار

نو
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهیونا چیر در عظیمیه
صندلی و میز خط دار

صندلی مدل لارا

نو
۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهیونا چیر در عظیمیه
صندلی مدل لارا

صندلی کودک و میز ناهارخوری

نو
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهیونا چیر در عظیمیه
صندلی کودک و میز ناهارخوری

ناهارخوری مدرن آرین

نو
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهیونا چیر در عظیمیه
ناهارخوری مدرن آرین

ست زین اسبی شرکتی

نو
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهیونا چیر در عظیمیه
ست زین اسبی شرکتی

صندلی جکدار

نو
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهیونا چیر در عظیمیه
صندلی جکدار

میز غذا خوری 8نفره

در حد نو
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵ ساعت پیش در عظیمیه
میز غذا خوری 8نفره

میز و صندلی پذیرایی

نو
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهیونا چیر در عظیمیه
میز و صندلی پذیرایی

میز و صندلی کافی شاپی طرح ph

نو
۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهیونا چیر در عظیمیه
میز و صندلی کافی شاپی طرح ph

میزو صندلی غذاخوری 4 نفره

در حد نو
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۹ ساعت پیش در عظیمیه
میزو صندلی غذاخوری 4 نفره

میز و صندلی پلاستیکی جلسات و مراسم غذاخوری دسته دار

نو
۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهغذاخوری پلاستیکی در عظیمیه
میز و صندلی پلاستیکی جلسات و مراسم غذاخوری دسته دار

صندلی و میز ناهارخوری و غذاخوری کافی شاپ

نو
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهغذاخوری پلاستیکی در عظیمیه
صندلی و میز ناهارخوری و غذاخوری کافی شاپ

میز و صندلی پلاستیکی پایه فلزی ناهارخوری غذاخوری

نو
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهغذاخوری پلاستیکی در عظیمیه
میز و صندلی پلاستیکی پایه فلزی ناهارخوری غذاخوری

میز ناهار خوری ۸ نفره

در حد نو
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در عظیمیه
میز ناهار خوری ۸ نفره

میز و صندلی ناهارخوری ۸نفره با چوب راش

در حد نو
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ ساعت پیش در عظیمیه
میز و صندلی ناهارخوری ۸نفره با چوب راش

غذاخوری ناهارخوری رستورانی کافه فست فود ایتالیایی

نو
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهغذاخوری پلاستیکی در عظیمیه
غذاخوری ناهارخوری رستورانی کافه فست فود ایتالیایی

صندلی جلسات + صندلی مراسم + صندلی پلاستیکی

نو
۱۸۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهغذاخوری پلاستیکی در عظیمیه
صندلی جلسات + صندلی مراسم + صندلی پلاستیکی

غذاخوری ناهارخوری کافه فست فود کافی شاپ کد ۶۹۶

نو
۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهغذاخوری پلاستیکی در عظیمیه
غذاخوری ناهارخوری کافه فست فود کافی شاپ کد ۶۹۶

میز صندلی ناهارخوری

نو
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهغذاخوری پلاستیکی در عظیمیه
میز صندلی  ناهارخوری

صندلی باغی حصیری + صندلی کافه فست فود کد ۹۹۱

نو
۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهغذاخوری پلاستیکی در عظیمیه
صندلی باغی حصیری + صندلی کافه فست فود کد ۹۹۱

غذاخوری ناهارخوری کافه کافی شاپ رستورانی کد ۶۰۰

نو
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهغذاخوری پلاستیکی در عظیمیه
غذاخوری ناهارخوری کافه کافی شاپ رستورانی کد ۶۰۰

غذاخوری کافی شاپ رستوران فست فود کد ۹۶۶

نو
۶,۱۹۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهغذاخوری پلاستیکی در عظیمیه
غذاخوری کافی شاپ رستوران فست فود کد ۹۶۶

میز و صندلی غذاخوری ناهارخوری کافه رستوران کد ۲۰۰۶

نو
۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهغذاخوری پلاستیکی در عظیمیه
میز و صندلی غذاخوری ناهارخوری کافه رستوران کد ۲۰۰۶

غذاخوری کافه کافی شاپ + رستوران + فست فود کد ۸۸۸

نو
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
نردبان شده | فروشگاهغذاخوری پلاستیکی در عظیمیه
غذاخوری کافه کافی شاپ + رستوران + فست فود کد ۸۸۸
بعدی

خرید و قیمت انواع میز و صندلی غذاخوری در عظیمیه کرج