رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در شهر جدید اندیشه کرج

مغازه 50متری
ودیعه: ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸ ساعت پیش در شهر جدید اندیشه
مغازه ۵۰متری نوساز
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ ساعت پیش در شهر جدید اندیشه
رهن مغازه 240 متری در ابتدای فاز 1
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر جدید اندیشه
رهن مغازه 240 متری در ابتدای فاز 1
اجاره مغازه مقعیت دار
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر جدید اندیشه
تجاری ٣٨٠متری بر خیابان اصلی اندیشه فازیک
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر جدید اندیشه
مغازه اندیشه فاز 3
ودیعه: ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
فوری در شهر جدید اندیشه
مغازه اندیشه فاز 3
زیرزمین اندیشه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
فوری در شهر جدید اندیشه
زیرزمین اندیشه
ودیعه: ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
فوری در شهر جدید اندیشه
زیرزمین اندیشه
مغازه طلاسازی و نقره و ساعت
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهر جدید اندیشه
مغازه طلاسازی و نقره و ساعت
۴۷.۵
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در شهر جدید اندیشه
۴۷.۵
مغازه ۳۸متر بالکن سرویس کرکره برقی
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در شهر جدید اندیشه
۴۵ متر ( تجاری ) زیر زمین اندیشه دور میدان هشتم
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهر جدید اندیشه
۴۵ متر ( تجاری ) زیر زمین اندیشه دور میدان هشتم
دهن مغازه ۲۴۰ متری در ابتدای فاز (۱)
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهر جدید اندیشه
دهن مغازه ۲۴۰ متری در ابتدای فاز (۱)
اجاره مغازه فازیک اندیشه ۲۰متر
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهر جدید اندیشه
مغازه سوپرمارکت فاز3 فرهنگیان
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهر جدید اندیشه
مغازه سوپرمارکت فاز3 فرهنگیان
مغازه 13 متری مجتمع تیراژه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
دیروز در شهر جدید اندیشه
مغازه 13 متری مجتمع تیراژه
۵۱ متر کف ۱۵ متر بالکن روبروی امیران
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهر جدید اندیشه
تجاری دور میدان با ۸ متر بر
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهر جدید اندیشه
اجاره مغازه اندیشه فاز 1
ودیعه: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در شهر جدید اندیشه
اجاره مغازه اندیشه فاز 1
مغازه ۳۵متر نبش دودهنه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهر جدید اندیشه
واگذاری سوپر مارکت فعال با کلیه ی تجهیزات و اجناس
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهر جدید اندیشه
واگذاری سوپر مارکت فعال با کلیه ی تجهیزات و اجناس
داخل پنجم غربی دید مناسب گیم نت
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در شهر جدید اندیشه
داخل پنجم غربی دید مناسب گیم نت
۲۴ متر مغازه تجاری در خیابان معلم
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در شهر جدید اندیشه
۲۴ متر مغازه تجاری در خیابان معلم
مغازه در صدف شهرک اندیشه دو طبقه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ روز پیش در شهر جدید اندیشه
مغازه در صدف شهرک اندیشه دو طبقه
بعدی