رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در عظیمیه کرج

۴۰۰ متر کف ۲۰۰ متر بالکن بحر اصلی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در عظیمیه
رهن کامل بوفه باشگاه رادین
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۱۴ ساعت پیش در عظیمیه
مغازه 550 متر 45 متری کاج
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در عظیمیه
30 متر مغازه رهن و اجاره عظیمیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸ ساعت پیش در عظیمیه
410 متر / فلت / بر اصلی / ونوس
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹ ساعت پیش در عظیمیه
410 متر / فلت / بر اصلی / ونوس
اجاره مغازه 30 متری طبقه همکف مهستان
ودیعه: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
فوری در عظیمیه
اجاره مغازه 30 متری طبقه همکف مهستان
مغازه تمیز گذر پر تردد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در عظیمیه
اجاره غرفه در مهستان
ودیعه: ۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان اجاره ماهیانه: ۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ تومان
دیروز در عظیمیه
اجاره غرفه در مهستان
مغازه،۲۶ متر
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
دیروز در عظیمیه
مغازه سه نبش عظیمیه
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در عظیمیه
مغازه سه نبش عظیمیه
مغازه یادمان
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در عظیمیه
مغازه یادمان
باغچه رستوران سنتی باجوازکسب ووسایل برجاده چالوس
ودیعه: ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در عظیمیه
باغچه رستوران سنتی باجوازکسب ووسایل برجاده چالوس
۱۴۰ متر کف ۱۴۰ متر بالکن بحر بلوار اصلی
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در عظیمیه
320 متر مغازه بلوار کاج
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در عظیمیه
مغازه،عظیمیه،مناسب تمامی اصناف
ودیعه: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در عظیمیه
مغازه،عظیمیه،مناسب تمامی اصناف
مغازه،بر بلوار کاج،بورس مبلمان
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در عظیمیه
مغازه،بر بلوار کاج،بورس مبلمان
مغازه ۳۷۰مترعظیمیه
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در عظیمیه
کافه رستوران بزرگ
ودیعه: ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در عظیمیه
۲۸ متر مغازه به‌علاوه ۱۲متر بالکن
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در عظیمیه
۳۰۰ متر فضای باز و ۶۰ متر سالن
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در عظیمیه
۳۰۰ متر فضای باز و ۶۰ متر سالن
اجاره مغازه در برج میلاد ازادگان
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در عظیمیه
مغازه 30 متری بالای میدان بعثت
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در عظیمیه
۳۵ متر مغازه با زیر زمین ** بهر شریعتی عظیمیه **
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در عظیمیه
۵۵متر تجاری بر بلوار گلستان
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در عظیمیه
۵۵متر تجاری بر بلوار گلستان
بعدی