رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در باغستان کرج

مغازه 170 متر بلوار باغستان
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در باغستان
مغازه 170 متر بلوار باغستان
اجاره مغازه باغستان غربی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در باغستان
اجاره مغازه باغستان غربی
۳۰۰ متر رستوران
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در باغستان
۳۰۰ متر رستوران
مغازه 40 متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در باغستان
اجاره مغازه باغستان غربی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در باغستان
اجاره مغازه باغستان غربی
مغازه ۲۵ متر ویک بالکن جهت انبار
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در باغستان
مغازه ۲۵ متر ویک بالکن جهت انبار
۵۲ متر رهن و اجاره
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در باغستان
۵۲ متر رهن و اجاره
مغاز ٥٠ مترى بالکن١٠ مترى بربلواراصلى فول تخلیه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در باغستان
مغازه ۶متری بلوار موذن نبش اشتراکی شمالی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در باغستان
مغازه ۴۰ متری رهن کامل بحر چهار باندی ظفر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ روز پیش در باغستان
مغازه ۴۰ متری رهن کامل بحر چهار باندی ظفر
40 متر مغازه اصلی شاهین ویلا
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در باغستان
مغازه،۱۶٠ متر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در باغستان
مغازه،۱۶٠ متر
اجاره مغازه بر خیابان تختی شرقی مورد
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در باغستان
مغازه ٤٨ مترى ، برِ٥/٥ متر ، بلوار باغستان
ودیعه: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در باغستان
180متر مغازه تجاری دونبش باغستان غربی
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در باغستان
180متر مغازه تجاری دونبش  باغستان غربی
مغازه 40 متری باغستان گلستانها
ودیعه: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در باغستان
۲۸ متر انبار کالا
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۶ روز پیش در باغستان
۲۸ متر انبار کالا
مغازه باغستان غربی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در باغستان
زمین ۵۰۰متر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۶ روز پیش در باغستان
مغازه ۲۰ متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در باغستان
دکه
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در باغستان
بربری دولتی با سهمیه آرد دولتی اجاره نانوایی
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: توافقی
هفتهٔ پیش در باغستان
مغازه ۴۴ متر باغستان
ودیعه: ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در باغستان
زیر زمین 75متر جهت کار گاه یا مسکونی
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در باغستان
بعدی