رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در شهرک بنفشه کرج

مغازه ۴۴ متر بر ۳ متر
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک بنفشه
مغازه 40 متر رزکان ( واریانشهر)بر بلوار امیرکبیر
ودیعه: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در شهرک بنفشه
28 متر کف 15 متر بالکن
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک بنفشه
مغازه ۴۰ متری شهرک بنفشه
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در شهرک بنفشه
زیر زمین17متری
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک بنفشه
60 متر مغازه با تمامی امکانات شهرک بنفشه
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هفتهٔ پیش در شهرک بنفشه
رهن و اجاره مغازه بزرگ بلوار امیرکبیر واریانشهر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک بنفشه
مغازه ۱۴ متری
ودیعه: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
هفتهٔ پیش در شهرک بنفشه
مغازه در واریان شهر رزکان( مسکن ماهان)
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در شهرک بنفشه
مغازه ۲۰ متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک بنفشه
مغازه ۲۰ متری
۱۵۰متر
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک بنفشه
4 دیواری
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۳ هفته پیش در شهرک بنفشه
4 دیواری
مغازه واریانشهر
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۳ هفته پیش در شهرک بنفشه
مغازه واریانشهر
مغازه جهت اجاره متراژ ۳۵ متر
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ هفته پیش در شهرک بنفشه
مغازه جهت اجاره متراژ ۳۵ متر
مغازه ۳۲متری بر شاهراه اصلی پل فردیس
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
۴ هفته پیش در شهرک بنفشه
مغازه ۳۲متری بر شاهراه اصلی پل فردیس
بعدی