رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در گوهردشت کرج

مغازه ۱۲۰ متر مربع
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰ ساعت پیش در گوهردشت
۶۵ متر لوکیشن رستاخیز
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در گوهردشت
مغازه گوهردشت بلوار استقلال(ملکشاه)
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵ ساعت پیش در گوهردشت
مغازه73متربهترین نقطه فازیک گوهردشت
ودیعه: ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در گوهردشت
مغازه ۱۶۰ متر گوهردشت بر اصلی داریوش
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در گوهردشت
مغازه ۱۶۰ متر گوهردشت بر اصلی داریوش
واگذاری اتاق فرار به مساحت ۲۱۰ متر واقع در گوهردشت
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در گوهردشت
۶۵متر مغازه۱۵متر بالکن اصلی رستاخیز سر نبش
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گوهردشت
واگذاری دفتر املاک با وسایل کامل اصلی رستاخیز
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گوهردشت
واگذاری کافی شاپ در گوهردشت
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در گوهردشت
واگذاری کافی شاپ در گوهردشت
40متری * بر اصلی گوهردشت * پایینِ خ۶
ودیعه: ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در گوهردشت
واگذاری اتاق فرار به مساحت ۲۱۰ متر واقع در گوهردشت
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فوری در گوهردشت
مغازه گوهردشت تعویض روغنی 60متر
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گوهردشت
رهن مغازه ۵۰ متری گوهردشت رستاخیز
ودیعه: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در گوهردشت
رهن مغازه ۵۰ متری گوهردشت رستاخیز
مغازه واسه تعویض روغنی محدوده گوهردشت
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در گوهردشت
مغازه ۳۲۰ متر بر داریوش
ودیعه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گوهردشت
۱۱۰ متر مغازه گوهردشت / بر رستاخیز / بازسازی شده
ودیعه: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در گوهردشت
۱۱۰ متر مغازه گوهردشت / بر رستاخیز / بازسازی شده
مغازه 48 متری/ تزیینات اتومبیل
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گوهردشت
مغازه 48 متری/ تزیینات اتومبیل
اجاره مغازه گوهردشت
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در گوهردشت
گوهردشت زیر زمین ۱۵۰ متری
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در گوهردشت
گوهردشت زیر زمین ۱۵۰ متری
اجاره مغازه ۱۰۰ متری سه نبش رستاخیز
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: توافقی
آژانس املاک در گوهردشت
اجاره مغازه ۱۰۰ متری سه نبش رستاخیز
گوهردشت ۸۵متری دوخوابه
ودیعه: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در گوهردشت
مغازه 50 متری رستاخیز گوهردشت
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مشاور املاک در گوهردشت
مغازه 50 متری رستاخیز گوهردشت
گوهردشت ۳۰۰ متر بر بلوار
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گوهردشت
گوهردشت تجاری ۴۰۰ بر بلوار
ودیعه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
آژانس املاک در گوهردشت
بعدی