رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در حصارک کرج

مغازه تجاری روبروی خیابان المهدی،بر خیابان رجایی
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم ساعت پیش در حصارک
زیر زمین تجاری
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۳ ساعت پیش در حصارک
زیر زمین تجاری
اجاره مغازه ۲۵ متر حصارک بالا
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: توافقی
۱۵ ساعت پیش در حصارک
۲۵متر مغازه تخلیه بحر خ رجایی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲۱ ساعت پیش در حصارک
یک باب مغازه جهت مشارکت برای آرایشگاه مردانه
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در حصارک
مغازه حدودا۲۰متر
ودیعه: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ ساعت پیش در حصارک
مغازه سوپر مارکت ۳۷ متر
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در حصارک
مغازه سوپر مارکت ۳۷ متر
مغازه ۲۸ متری روبروی هشت متری اول امامزاده محمد
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در حصارک
۳۷ متر مغازه برای اجاره
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در حصارک
۳۷ متر مغازه برای اجاره
مغازه 15منری در بازار المهدی پاساژ ناصر
ودیعه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
پریروز در حصارک
مغازه 15منری در بازار المهدی پاساژ ناصر
اجاره سالن زیبایی
ودیعه: ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در حصارک
اجاره سالن زیبایی
اجاره مغازه پر تردد
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در حصارک
اجاره مغازه  پر تردد
مغازه المهدی
ودیعه: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در حصارک
مغازه المهدی
مغازه ۷۰ متر
ودیعه: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پریروز در حصارک
مغازه طلا فروشی دونبش
ودیعه: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در حصارک
مغازه طلا فروشی دونبش
اجاره۲۷ متر مربع مغازه بحر بلوار خوارزمی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در حصارک
انبار
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در حصارک
واگذاری مغازه لوازم عقد و بله برون
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در حصارک
مغازه ۴۰ متر +۱۲متر بالکن
ودیعه: ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در حصارک
مغازه ۴۰ متر +۱۲متر بالکن
اجاره مغازه در بازار بزرگ المهدی
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در حصارک
اجاره مغازه در بازار بزرگ المهدی
مغازه شیک در حصارک بالا
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در حصارک
مغازه ۲۲ متر حصارک بالا
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در حصارک
اجاره مغازه حصارک بالا
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در حصارک
واگذاری مغازه در بورس سیسمونی با اجناس
ودیعه: ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در حصارک
واگذاری مغازه در بورس سیسمونی با اجناس
بعدی