رهن و اجاره مغازه، سوپرمارکت، رستوران، کافه و ... در شهرک جهان‌نما کرج

۲۵ متر تجاری
ودیعه: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک جهان‌نما
۲۵ متر تجاری
اتاق رنگ و کوره نقاشی خودرو
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دیروز در شهرک جهان‌نما
اتاق رنگ و کوره نقاشی خودرو
اجاره مغازه دارای دوربین ونگهبان
ودیعه: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳ روز پیش در شهرک جهان‌نما
اجاره مغازه  دارای دوربین ونگهبان
اجاره مغازه ۵۰ متری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ روز پیش در شهرک جهان‌نما
52متر مغازه جهان نما
ودیعه: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۵ روز پیش در شهرک جهان‌نما
مغازه ١٧متری شهرک خاتم النبیاء
ودیعه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶ روز پیش در شهرک جهان‌نما
۲۵ متر مغازه روبه روی بازار روز بحر اصلی
ودیعه: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: مجانی
۷ روز پیش در شهرک جهان‌نما
۲۵ متر مغازه روبه روی بازار روز بحر اصلی
اجاره اتاق برای عکاس
ودیعه: مجانی اجاره ماهیانه: توافقی
۷ روز پیش در شهرک جهان‌نما
اجاره  اتاق برای عکاس
۳۰مترمغازه تجاری وبیست مترانباری
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک جهان‌نما
۳۰مترمغازه تجاری وبیست مترانباری
۴۸ متر مغازه در جهان نما (احمدیه)
ودیعه: توافقی اجاره ماهیانه: مجانی
۲ هفته پیش در شهرک جهان‌نما
مغازه34متر گرمدره
ودیعه: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲ هفته پیش در شهرک جهان‌نما
مغازه34متر گرمدره
مغازه جهت اجاره گرمدره شمالی
ودیعه: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجاره ماهیانه: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴ هفته پیش در شهرک جهان‌نما
بعدی